Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00121405/01 Zakup i dostawa materiałów kancelaryjno-biurowych dla jednostek garnizonu mazowieckiego i jednostek zamiejscowych KGP - Numer wew. 14 /22

Deadlines:
Published : 13-04-2022 14:31:00
Placing offers : 22-04-2022 10:00:00
Offers opening : 22-04-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da1d29-5e8a-5899-4083-d30001f0ec42 (2).pdf pdf 124.27 2022-04-13 14:31:00 Proceeding
SWZ 14-22.docx docx 82.61 2022-04-13 14:31:00 Proceeding
SWZ 14-22.pdf pdf 438.37 2022-04-13 14:31:00 Proceeding
Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 22.29 2022-04-13 14:31:00 Proceeding
Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf pdf 176.61 2022-04-13 14:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświad. o niepodl.wykluczeniu.docx docx 16.93 2022-04-13 14:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświad. o niepodl.wykluczeniu.pdf pdf 160.06 2022-04-13 14:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór umowy biurowe 2022.docx docx 29 2022-04-13 14:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór umowy biurowe 2022.pdf pdf 198.44 2022-04-13 14:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wykaz asortymentowo-ilościowy SWZ(cennik).pdf pdf 326.75 2022-04-13 14:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wykaz asortymentowo-ilościowy SWZ(cennik).xls xls 96 2022-04-13 14:31:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz adresowy biurowe 2022.doc doc 33 2022-04-13 14:31:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz adresowy biurowe 2022.pdf pdf 110.98 2022-04-13 14:31:00 Proceeding
Inf. z otwarcia.docx docx 21.74 2022-04-22 11:55:39 Public message
Inf. z otwarcia.pdf pdf 94.68 2022-04-22 11:55:39 Public message
Inf. o wyborze.pdf pdf 131.16 2022-04-25 13:49:30 Public message

Announcements

2022-04-25 13:49 Piotr Zarębski Zamawiający - Komenda Wojewódzka z siedzibą w Radomiu w załączeniu przekazuje informację z wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 25.04.2022 dokument w załączeniu.
Z poważaniem st. insp. Piotr Zarębski Sekcja Zamówień Publicznych KWP z siedzibą w Radomiu

Inf. o wyborze.pdf

2022-04-22 11:55 Piotr Zarębski Zamawiający - Komenda Wojewódzka z siedzibą w Radomiu w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert w dniu 22.04.2022 dokument w załączeniu.

Z poważaniem
st. insp. Piotr Zarębski
Sekcja Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu

Inf. z otwarcia.docx

Inf. z otwarcia.pdf

2022-04-22 10:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę gross 496 190,94 zł
2022-04-21 12:27 Piotr Zarębski Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę gross 496 190,94 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 237