Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/2022 Kompleksowa usługa pełnego, codziennego przygotowania i dostarczania posiłków na potrzeby ZOZ w Reszlu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Deadlines:
Published : 27-04-2022 13:12:00
Placing offers : 09-05-2022 10:00:00
Offers opening : 09-05-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE 08da2818-57ae-48f6-9722-b0000131c9ff.pdf pdf 160.28 2022-04-27 13:12:00 Proceeding
SWZ z dn 27kwietnia2022.pdf pdf 1212.7 2022-04-27 13:12:00 Proceeding
Załączniki od 1 do 9.zip zip 949.63 2022-04-27 13:12:00 Proceeding
PYTANIA I ODPOWIEDZI.pdf pdf 884.67 2022-05-06 13:44:47 Public message
MODYFIKACJA Zał nr 4 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 805.25 2022-05-06 13:44:47 Public message
Informacja z art 222.pdf pdf 756.16 2022-05-09 12:28:14 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 757.86 2022-05-12 10:47:05 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 08da3a28-5b88-91b1-bcb2-54000d6753ee.pdf pdf 97.58 2022-05-20 10:12:41 Public message

Announcements

2022-05-20 10:12 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-05-12 10:47 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-09 12:28 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu Informacja na podstawie art. 222 ust. 5

Informacja z art 222 [...].pdf

2022-05-09 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 420 000,00 zł brutto
2022-05-06 13:44 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu Pytania i odpowiedzi oraz Modyfikacja zał. nr 4 Projektowane postanowienia umowy

PYTANIA I ODPOWIEDZI [...].pdf

MODYFIKACJA Zał nr 4 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 557