Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.3.2022 RZP 343 Cyfryzacja dokumentacji geodezyjnej pomiarów sytuacyjno - wysokościowych i uzbrojenia podziemnego terenu

Deadlines:
Published : 12-04-2022 14:15:00
Placing offers : 25-04-2022 11:30:00
Offers opening : 25-04-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 448.43 2022-04-12 14:15:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 79.6 2022-04-12 14:15:00 Proceeding
5_umowa.pdf pdf 511.65 2022-04-12 14:15:00 Proceeding
SWZ_załączniki.docx docx 30.02 2022-04-12 14:15:00 Proceeding
4_OPZ.pdf pdf 400.01 2022-04-12 14:15:00 Proceeding
ogłoszenie_zm.pdf pdf 39.02 2022-04-19 15:20:38 Public message
Pytanie 1_2_odp.pdf pdf 390.89 2022-04-19 15:20:38 Public message
Pytanie 3_4_odp.docx.pdf pdf 373.78 2022-04-21 10:54:04 Public message
ogłoszenie_zm2.pdf pdf 34.91 2022-04-21 10:54:04 Public message
otwarcie ofert info.pdf pdf 294 2022-04-25 14:17:41 Public message
ogłoszenie -wynik.pdf pdf 105.91 2022-05-16 15:20:34 Public message

Announcements

2022-05-16 15:20 Iwona Styn Informacja o wyniku postępowania

ogłoszenie -wynik.pd [...].pdf

2022-04-26 08:32 Iwona Styn SPROSTOWANIE
W informacji z otwarcia ofert zamawiający błędnie podał nazwę miejscowości w pozycji 8 – zamiast Żory powinno być Żary.
Za tą omyłkę pisarską przepraszamy.
2022-04-25 14:17 Iwona Styn Informacja z otwarcia ofert

otwarcie ofert info. [...].pdf

2022-04-25 11:30 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 650 000 zł brutto
2022-04-21 10:54 Iwona Styn Zamawiający publikuje pytania wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 3_4_odp.docx [...].pdf

ogłoszenie_zm2.pdf

2022-04-19 15:20 Iwona Styn Zamawiający publikuje pytania wykonawców wraz z odpowiedziami oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert

ogłoszenie_zm.pdf

Pytanie 1_2_odp.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 911