Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00119146/01 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Gminy Biecz - Etap I.

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 12-04-2022 13:17:00
Placing offers : 04-05-2022 12:00:00
Offers opening : 04-05-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zal. 2 swz -oswiadczenie.docx docx 15.71 2022-04-12 13:17:00 Proceeding
zal. 3swz - zobowiazanie inny podmiot.doc doc 17.5 2022-04-12 13:17:00 Proceeding
zal. 5 swz -wykaz osob.odt odt 19.18 2022-04-12 13:17:00 Proceeding
zal-nr-1-oferta.doc doc 63 2022-04-12 13:17:00 Proceeding
zal-nr-4-wykaz robot.odt odt 14.76 2022-04-12 13:17:00 Proceeding
zal-nr-7-swz.zip zip 9699.38 2022-04-12 13:17:00 Proceeding
SWZ - Budowa sieci wod-kan Etap I.pdf pdf 921.11 2022-04-12 13:17:00 Proceeding
zał. nr 6 istotne postanowienia umowne cz. 1 -3.zip zip 1859.5 2022-04-12 13:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 204.68 2022-04-13 08:13:47 Proceeding
PFU zmieniony.zip zip 1717.9 2022-04-13 14:35:36 Public message
Zmiana treści SWZ 13.04.2022.pdf pdf 90.66 2022-04-13 14:35:36 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.04.2022.pdf pdf 56.05 2022-04-26 12:32:47 Public message
Zmiana treści SWZ 26.04.2022 sub. wod-kan.pdf pdf 370.82 2022-04-26 12:32:47 Public message
zmieniony zal. 2 swz -oswiadczenie.docx docx 24.15 2022-04-26 12:32:47 Public message
inf z otwarcia ofert.pdf pdf 69.85 2022-05-04 13:08:52 Public message
wybór oferty subwencja.pdf pdf 807.72 2022-05-20 14:43:03 Public message

Announcements

2022-05-20 14:43 Magdalena Lenard Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybór oferty subwenc [...].pdf

2022-05-04 13:08 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert.

inf z otwarcia ofert [...].pdf

2022-05-04 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwoty:
Część I - 4 075 025,42 zł
Część II - 147 960,11 zł
Część III - 1 526 218,44 zł
2022-04-26 12:32 Magdalena Lenard Zmiana:
- treści SWZ,
- ogłoszenia o zamówieniu
- UWAGA - zmiana zał. nr 2 do SWZ - oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ 26 [...].pdf

zmieniony zal. 2 swz [...].docx

2022-04-13 14:35 Magdalena Lenard Informacja o zmianie treści SWZ z dnia 13.04.2022 r. wraz z załącznikiem.

PFU zmieniony.zip

Zmiana treści SWZ 13 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1037