Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 072-191496 Kwidzyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2023r. [znak sprawy ZP.271.9.2022]

Katarzyna Foryś
Gmina Kwidzyn
Deadlines:
Published : 12-04-2022 09:17:00
Placing offers : 09-05-2022 12:00:00
Offers opening : 09-05-2022 12:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
KwidzyńskaGZ_SWZ_07_04_2022.doc doc 498 2022-04-12 09:17:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 220.94 2022-04-12 09:17:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 251.59 2022-04-12 09:17:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 774.5 2022-04-22 12:51:02 Public message
ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 128.59 2022-04-27 10:03:25 Public message
KwidzyńskaGZ_SWZ_ZMIANA.doc doc 508 2022-04-27 10:03:25 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 779.78 2022-05-09 15:03:20 Public message
Zawiadomienie o wyniku.pdf pdf 725.87 2022-05-26 14:07:13 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 213.31 2022-07-13 08:46:46 Public message

Announcements

2022-07-13 08:46 Katarzyna Foryś Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-05-26 14:07 Katarzyna Foryś Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2022-05-09 15:03 Katarzyna Foryś Informacja o ofertach złożonych w niniejszym postępowaniu

informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-09 12:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 5 145 468,10 zł brutto, w podziale na:
Część I: 3 695 985,18 zł gross
Część II: 464 840,37 zł gross
Część III: 984 642,55 zł brutto
2022-04-27 10:03 Katarzyna Foryś Zamawiający załącza sprostowane ogłoszenie o zamówieniu wraz ze zmienioną SWZ. Zmiana w SWZ dotyczy Rozdz. V - PODSTAWY WYKLUCZENIA. Zmiany zostały wprowadzone kolorem czerwonym.

ogłoszenie o sprosto [...].pdf

KwidzyńskaGZ_SWZ_ZMI [...].doc

2022-04-22 12:51 Katarzyna Foryś Zamawiający załącza odpowiedzi na pytania do SWZ

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1117