Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DO.271.2.2022 Świadczenie usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia w formie prowadzenia Dziennego Domu Pomocy

Karolina Kruczkowska
Gmina Świecie
Deadlines:
Published : 11-04-2022 12:13:00
Placing offers : 22-04-2022 08:00:00
Offers opening : 22-04-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 166.21 2022-04-11 12:13:00 Proceeding
SWZ DDP.pdf pdf 478.34 2022-04-11 12:13:00 Proceeding
Zał. Nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.doc doc 74.5 2022-04-11 12:13:00 Proceeding
Zał. Nr 1A do SWZ Roczny szacunkowy koszt utrzymania lokalu przy ul. Św. Wincentego 1.pdf pdf 119.63 2022-04-11 12:13:00 Proceeding
Zał. Nr 2 do SWZ Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp dotyczące spełniania warunków.docx docx 20.64 2022-04-11 12:13:00 Proceeding
Zał. Nr 3 do SWZ Wykaz usług.doc doc 58 2022-04-11 12:13:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.docx docx 17.54 2022-04-11 12:13:00 Proceeding
Zał. Nr 5 do SWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 17.43 2022-04-11 12:13:00 Proceeding
Zał. Nr 6 do SWZ Oświadczenie z art. 117ust. 4 Pzp.docx docx 14.58 2022-04-11 12:13:00 Proceeding
Zał. Nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy .pdf pdf 507.4 2022-04-11 12:13:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 84.47 2022-04-21 12:52:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 89.8 2022-04-22 13:53:31 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystkorzystniejszej oferty.pdf pdf 155.13 2022-04-28 14:18:33 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 73.64 2022-05-19 14:02:39 Public message

Announcements

2022-05-19 14:02 Karolina Kruczkowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-04-28 14:18 Karolina Kruczkowska Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2022-04-22 13:53 Karolina Kruczkowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-21 12:52 Karolina Kruczkowska Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 707