Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25C/251/N/17-25rj/22 SUKCESYWNE DOSTAWY SYSTEMÓW DO PRZEZNACZYNIOWEJ NAPRAWY ZASTAWKI MITRALNEJ DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 08-04-2022 09:23:00
Placing offers : 16-05-2022 08:00:00
Offers opening : 16-05-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_251_17-25rj_22.pdf pdf 114.08 2022-04-08 09:23:00 Proceeding
SWZ_251_17-25rj_22.doc doc 648 2022-04-08 09:23:00 Proceeding
zal3_JEDZ_251_17-25rj_22.doc doc 189.5 2022-04-08 09:23:00 Proceeding
mod1_251_17-25rj_22.doc doc 266.5 2022-04-27 09:53:08 Public message
mod1_251_17-25rj_22.pdf pdf 774.64 2022-04-27 09:53:08 Public message
zmiana_ogłoszenia_251_17-25rj_22.pdf pdf 68.68 2022-04-27 09:53:08 Public message
mod1_251_17-25rj_22.doc doc 266.5 2022-04-27 09:57:59 Public message
mod1_251_17-25rj_22.pdf pdf 776.59 2022-04-27 09:57:59 Public message
mod2_251_17-25rj_22.doc doc 267 2022-05-10 09:13:37 Public message
mod2_251_17-25rj_22.pdf pdf 423.78 2022-05-10 09:13:37 Public message
zal1_swz_251_17-25rj_22_po mod.z 10.05.doc doc 278.5 2022-05-10 09:13:37 Public message
zmiana2_ogłoszenia_251_17-25rj_22.pdf pdf 71.3 2022-05-10 09:13:37 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_17-25rj_22.doc doc 32.5 2022-05-16 08:42:41 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_17-25rj_22.pdf pdf 324.07 2022-05-16 08:42:41 Public message
wynik_251_17-25rj_22.doc doc 660 2022-05-27 11:18:03 Public message
wynik_251_17-25rj_22.pdf pdf 1086.61 2022-05-27 11:18:03 Public message

Announcements

2022-05-27 11:18 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o wyniku nn postępowania

wynik_251_17-25rj_22 [...].doc

wynik_251_17-25rj_22 [...].pdf

2022-05-16 08:42 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje zbiorcze zestawienie ofert.

zbiorcze zestawienie [...].doc

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-05-16 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację nn zamówienia: 1 458 000,00 zł. brutto
2022-05-10 09:13 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikację SWZ, zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

mod2_251_17-25rj_22. [...].doc

mod2_251_17-25rj_22. [...].pdf

zal1_swz_251_17-25rj [...].doc

zmiana2_ogłoszenia_2 [...].pdf

2022-04-27 09:57 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje poprawiony plik mod1_251_17-25rj_22. W poprzednim nastąpiła omyłka pisarska.

mod1_251_17-25rj_22. [...].doc

mod1_251_17-25rj_22. [...].pdf

2022-04-27 09:53 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikację SWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

mod1_251_17-25rj_22. [...].doc

mod1_251_17-25rj_22. [...].pdf

zmiana_ogłoszenia_25 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 960