Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.TP.271.07.2022 ,,PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI SUMIN PGR”

Andrzej Sobociński
Gmina Kikół
Deadlines:
Published : 07-04-2022 10:34:00
Placing offers : 22-04-2022 10:00:00
Offers opening : 22-04-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 625.19 2022-04-07 10:34:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 527.22 2022-04-07 10:34:00 Proceeding
Załączniki Techniczne do SWZ.zip zip 3524.87 2022-04-07 10:34:00 Proceeding
Zał. do SWZ organizacja.zip zip 1232.52 2022-04-12 09:44:05 Proceeding
informacja z otwarcia.pdf pdf 155.31 2022-04-22 12:08:25 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 192.41 2022-05-13 10:23:07 Public message

Announcements

2022-05-13 10:23 Andrzej Sobociński INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-22 12:08 Magdalena Karaś-Sadowska Na podstawie art. 222 ust 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) Zamawiający Gmina Kikół zamieszcza informację o złożonych ofertach w postępowaniu

informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-22 10:00 Buyer message kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 1 196 792,09
2022-04-12 09:46 Andrzej Sobociński Projekt stałej organizacji ruchu został załączony do dokumentacji postępowania.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 539