Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03/2022

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 06-04-2022 10:37:00
Placing offers : 10-05-2022 12:00:00
Offers opening : 10-05-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 80.9 2022-04-06 10:37:00 Proceeding
espd-request.xml xml 130.62 2022-04-06 10:37:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.15 2022-04-06 10:37:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 367.59 2022-04-06 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 17.52 2022-04-06 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 274.04 2022-04-06 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy.xlsx xlsx 11.79 2022-04-06 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy.docx docx 14.06 2022-04-06 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy.docx docx 16.14 2022-04-06 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.59 2022-04-06 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.54 2022-04-06 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2022-04-06 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 26.01 2022-04-06 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.23 2022-04-06 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dotyczące konsorcjum.docx docx 25.34 2022-04-06 10:37:00 Proceeding
SWZ modyfikacja I.pdf pdf 370.89 2022-04-28 13:12:48 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia art. 7 ust. 1.docx docx 17.57 2022-04-28 13:12:54 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie.pdf pdf 71.76 2022-05-04 09:16:56 Proceeding
Odpowiedzi platforma.pdf pdf 86.36 2022-04-12 13:03:31 Public message
Odpowiedzi na pytania - Platforma.pdf pdf 24.74 2022-04-15 08:47:38 Public message
Resized_20220414_123341_253469265919511 (002).jpeg jpeg 155.83 2022-04-15 08:47:38 Public message
Resized_20220414_123410_253487668903652 (002).jpeg jpeg 248.77 2022-04-15 08:47:38 Public message
Odpowiedzi platforma 20.04.2022.pdf pdf 51.79 2022-04-20 13:19:21 Public message
Odpowiedź (26.04.22) - platforma.pdf pdf 23.15 2022-04-26 13:15:23 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 65.91 2022-05-10 13:46:04 Public message
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Platforma.pdf pdf 107.72 2022-06-17 07:54:00 Public message

Announcements

2022-06-17 07:54 Renata Pluskota Informacja o wyniku postępowania.

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2022-05-10 13:46 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-05-10 12:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 1 584 000,00 zł netto/ 1 710 720,00 zł brutto
z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - 576 000,00 zł netto/ 622 080,00 zł brutto
Zadanie nr 2 - 432 000,00 zł netto/ 466 560,00 zł brutto
Zadanie nr 3 - 576 000,00 zł netto/ 622 080,00 zł brutto
2022-04-26 13:15 Małgorzata Podsiadła Odpowiedź na pytania

Odpowiedź (26.04.22) [...].pdf

2022-04-20 13:19 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi platforma [...].pdf

2022-04-15 08:47 Gabriela Watała Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Resized_20220414_123 [...].jpeg

Resized_20220414_123 [...].jpeg

2022-04-12 13:03 Barbara Dąbrówka
Odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi platforma [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1400