Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie dwóch przeglądów okresowych przewodów kominowych w obiekcie szpitala przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 06-04-2022 09:29:00
Placing offers : 15-04-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch przeglądów okresowych przewodów kominowych w obiekcie szpitala przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa  2 we Wrocławiu.

2.   Termin realizacji Przedmiotu zamówienia: zgodnie z załączonym wzorem umowy.

3.  Szczegółowe warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia, w tym: zakres Przedmiotu zamówienia, warunki płatności zostały określone w załączonym wzorze umowy.

  1.   Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.
  2.   Termin związania ofertą: 30 dni.
  3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty i unieważnienia postępowania    bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wzór umowy.pdf pdf 526.37 2022-04-06 09:29:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 596586 .pdf pdf 232.88 2022-04-15 11:07:14 Public message
informacja o wyborze oferty - ID 596586.pdf pdf 25.12 2022-04-20 13:30:43 Public message

Announcements

2022-04-20 13:30 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-15 11:07 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zbiorcze zestawienie złożonych ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przegląd okresowy przewodów kominowych w obiekcie szpitala przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu Przez 2 usługi należy rozumieć wykonanie 2 przeglądów zgodnie z warunkami określonymi w załączonym wzorze umowy. 2 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6356 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy wraz z załącznikami i zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję” (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 475