Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.7.2022 Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Deadlines:
Published : 05-04-2022 12:47:00
Placing offers : 14-04-2022 12:00:00
Offers opening : 14-04-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 96.99 2022-04-05 12:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 541.19 2022-04-05 12:47:00 Proceeding
Zal_3_Wzor_Formularza_Oferty.DOC DOC 64.5 2022-04-05 12:47:00 Proceeding
Zal_4_Wzór Oświadczenia w zakresie informacji dotyczących wykonawcy_wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.DOC DOC 50 2022-04-05 12:47:00 Proceeding
Zal_5_Wzor_Oświadczenia składanego_na_podst_art.125_ust.1.docx docx 22.95 2022-04-05 12:47:00 Proceeding
Załacznik nr 1.pdf pdf 438.75 2022-04-05 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2.pdf pdf 784.61 2022-04-05 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 6.pdf pdf 450.85 2022-04-05 12:47:00 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 192.48 2022-04-14 12:04:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 581.44 2022-04-14 13:10:47 Public message
Inf. o wyborze.pdf pdf 569.99 2022-04-22 11:29:44 Public message
Ogłoszenie o wyniku - dostawa drutu.pdf pdf 63.63 2022-05-24 14:58:57 Public message

Announcements

2022-05-24 14:58 Elżbieta Chojnacka Zamawiający zamieszcza informację o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-04-22 11:29 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Inf. o wyborze.pdf

2022-04-14 13:10 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-14 12:04 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 464