Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/2022/MPS Przygotowanie cystern paliwowych - dystrybutorów do badań okresowych WDT oraz wzorcowanie manometrów i przepływomierzy.

Deadlines:
Published : 05-04-2022 11:30:00
Placing offers : 08-04-2022 08:00:00
Offers opening : 08-04-2022 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość, informujemy o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pod nazwą "Przygotowanie cystern paliwowych - dystrybutorów do badań okresowych WDT oraz wzorcowanie manometrów i przepływomierzy" zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, zgodnie z załącznikami.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Zamawiający będzie rozpatrywał tylko i wyłącznie pełną ofertę sporządzoną zgodnie ze wzorem formularza cenowego.


UWAGA

w zależności od potrzeb, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji najkorzystniejszej oferty w zakresie np. ceny.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 261-181-622

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Umowa o świadczenie usług.regulami..docx docx 48.6 2022-04-05 11:30:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia-zał. 1.docx docx 32.34 2022-04-05 11:30:00 Proceeding
Oferta cenowa_cysterny.docx docx 24.16 2022-04-05 11:30:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - wg. opisu przedmiotu zamówienia (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 172