Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 09 / 2022

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 05-04-2022 11:32:00
Placing offers : 09-05-2022 12:00:00
Offers opening : 09-05-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 80.91 2022-04-05 11:32:00 Proceeding
espd-request.xml xml 245.92 2022-04-05 11:32:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2022-04-05 11:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.35 2022-04-05 11:32:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 366.67 2022-04-05 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ i nr 4 do umowy - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 17.13 2022-04-05 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy z załącznikami.7z 7z 372.78 2022-04-05 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.6 2022-04-05 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.53 2022-04-05 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37 2022-04-05 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 26.05 2022-04-05 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.22 2022-04-05 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dotyczące konsorcjum.docx docx 25.38 2022-04-05 11:32:00 Proceeding
SWZ modyfikacja I.pdf pdf 372.71 2022-04-27 14:14:22 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art.docx docx 17.55 2022-04-27 14:14:22 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie.pdf pdf 69.66 2022-05-04 09:38:45 Proceeding
odpowiedź platforma.pdf pdf 22.81 2022-04-20 09:17:10 Public message
Zdjęcie.jpg jpg 4133.11 2022-04-20 09:17:10 Public message
Odpowiedź platforma 20.04.2025.pdf pdf 23.49 2022-04-20 13:15:36 Public message
Zdjęcie.jpg jpg 4133.11 2022-04-20 13:15:36 Public message
Odpowiedź na pytania - platforma.pdf pdf 30.94 2022-04-26 13:32:04 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 87.45 2022-05-09 13:23:08 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - sprostowanie.pdf pdf 61.59 2022-05-10 14:17:16 Public message
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Platforma.pdf pdf 53.86 2022-06-08 14:37:30 Public message
Informacja o wyniku postępowania - platforma.pdf pdf 37.92 2022-07-05 13:46:08 Public message

Announcements

2022-07-05 13:46 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania II

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-06-08 14:37 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2022-05-10 14:17 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-05-09 13:23 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-05-09 13:02 Gabriela Watała The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-09 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łączną kwotę 2 880 000,00 zł net / 3 110 400,00 zł brutto, z wyszczególnieniem na zadania:
- zadanie 1 : 1 440 000,00 zł net / 1 555 200,00 zł brutto;
- zadanie 2: 1 440 000,00 zł net / 1 555 200,00zł brutto.
2022-04-26 13:32 Małgorzata Podsiadła Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2022-04-20 13:15 Barbara Dąbrówka Odpowiedź na pytanie.

Odpowiedź platforma [...].pdf

Zdjęcie.jpg

2022-04-20 09:17 Barbara Dąbrówka Odpowiedź na pytanie

odpowiedź platforma. [...].pdf

Zdjęcie.jpg

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1122