Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/ZP/2022 Dostawy mięsa oraz słoniny, konserw mięsnych i rybnych oraz pasztetów do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 7 miesięcy.

Deadlines:
Published : 04-04-2022 10:17:00
Placing offers : 04-05-2022 10:00:00
Offers opening : 04-05-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3_ZP_2022 Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS066-173861-pl - skan.pdf pdf 4296.96 2022-04-04 10:17:00 Proceeding
3_ZP_2022 Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS066-173861-pl.pdf pdf 162.01 2022-04-04 10:17:00 Proceeding
3_ZP_2022 SWZ - skan.pdf pdf 16297.45 2022-04-04 10:17:00 Proceeding
3_ZP_2022 SWZ.pdf pdf 854.48 2022-04-04 10:17:00 Proceeding
3_ZP_2022 Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.zip zip 136.49 2022-04-04 10:17:00 Proceeding
3_ZP_2022 Załączniki do SWZ.zip zip 2918.39 2022-04-04 10:17:00 Proceeding
3_ZP_2021 Modyfikacja SWZ z dnia 28.04.2022 - skan.pdf pdf 668.21 2022-04-28 14:28:59 Public message
3_ZP_2021 Modyfikacja SWZ z dnia 28.04.2022.pdf pdf 799.75 2022-04-28 14:28:59 Public message
3_ZP_2022 SWZ - po modyfikacji - skan.pdf pdf 15719.03 2022-04-28 14:28:59 Public message
3_ZP_2022 SWZ - po modyfikacji.pdf pdf 857.44 2022-04-28 14:28:59 Public message
3_ZP_2022 Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy po modyfikacji - skan.pdf pdf 3980.76 2022-04-28 14:28:59 Public message
3_ZP_2022 Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy po modyfikacji.pdf pdf 530.23 2022-04-28 14:28:59 Public message
3_ZP_2022 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert - skan.pdf pdf 403.48 2022-05-04 14:40:31 Public message
3_ZP_2022 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf pdf 771.84 2022-05-04 14:40:31 Public message
3_ZP_2022 Wybór oferty cz. 1 - SKAN.pdf pdf 695.27 2022-06-03 13:00:37 Public message
3_ZP_2022 Wybór oferty cz. 1.pdf pdf 876.39 2022-06-03 13:00:37 Public message
3_ZP_2022 Wybór oferty cz. 2 - SKAN.pdf pdf 659.49 2022-06-03 13:01:12 Public message
3_ZP_2022 Wybór oferty cz. 2.pdf pdf 874 2022-06-03 13:01:12 Public message

Announcements

2022-06-03 13:01 Karolina Nolda Wybór oferty cz. 2

3_ZP_2022 Wybór ofer [...].pdf

3_ZP_2022 Wybór ofer [...].pdf

2022-06-03 13:00 Karolina Nolda Wybór oferty cz. 1

3_ZP_2022 Wybór ofer [...].pdf

3_ZP_2022 Wybór ofer [...].pdf

2022-05-04 14:40 Karolina Nolda Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

3_ZP_2022 Zbiorcze z [...].pdf

3_ZP_2022 Zbiorcze z [...].pdf

2022-05-04 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia 524 900 zł gross z podziałem na:
• 422 700 zł gross dla części 1 zamówienia "Dostawy mięsa oraz słoniny do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 7 miesięcy"
• 102 200 zł gross dla części 2 zamówienia "Dostawy konserw mięsnych i rybnych oraz pasztetów do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 7 miesięcy"

2022-04-28 14:28 Karolina Nolda Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia

3_ZP_2021 Modyfikacj [...].pdf

3_ZP_2021 Modyfikacj [...].pdf

3_ZP_2022 SWZ - po m [...].pdf

3_ZP_2022 SWZ - po m [...].pdf

3_ZP_2022 Załącznik [...].pdf

3_ZP_2022 Załącznik [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 627