Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.10.2022 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH EMULSJĄ I GRYSAMI – PRZY UŻYCIU REMONTERA TYPU PATCHER”

Beata Kozikowska
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 31-03-2022 16:23:00
Placing offers : 15-04-2022 09:00:00
Offers opening : 15-04-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ (10) - podpisany.pdf pdf 2281.45 2022-03-31 16:23:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.18 2022-03-31 16:23:00 Proceeding
Załacznik Nr 5 - STWiORB.pdf pdf 299.17 2022-03-31 16:23:00 Proceeding
załączniki edytowalne.doc doc 268.5 2022-03-31 16:23:00 Proceeding
Info z otwarcia ofert (10)-podpisany.pdf pdf 576.3 2022-04-15 10:03:08 Public message
Informacja o wyborze oferty - podpisany.pdf pdf 656.75 2022-04-21 15:03:36 Public message

Announcements

2022-04-21 15:03 Beata Kozikowska Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-15 10:03 Beata Kozikowska Informacja z otwarcia ofert

Info z otwarcia ofer [...].pdf

2022-04-15 09:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 94.000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 458