Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00102981/01 „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna”

Małgorzata Zalewska
Gmina Korycin
Deadlines:
Published : 30-03-2022 10:13:00
Placing offers : 14-04-2022 10:00:00
Offers opening : 14-04-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wyposażenie.zip zip 3433.3 2022-03-30 10:13:00 Proceeding
Dokumentacja Dom Dziedzictwa.zip zip 74982.23 2022-03-30 10:13:00 Proceeding
projekt budowlany 2009.zip zip 142021.59 2022-03-30 10:13:00 Proceeding
projekty wykonawcze grodzisko.zip zip 39972.15 2022-03-30 10:13:00 Proceeding
przedmiary.zip zip 482.49 2022-03-30 10:13:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 334.18 2022-03-30 10:13:00 Proceeding
załącznik nr 4 wzór_umowy.pdf pdf 337.24 2022-03-30 10:13:00 Proceeding
Załączniki 2,3,5,6 do SWZ.docx docx 79.75 2022-03-30 10:13:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 08da11ad-2ea7-f1fc-65fb-c70001ba5c27.pdf pdf 121.31 2022-03-30 10:13:00 Proceeding

Announcements

2022-04-14 10:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający dysponuje kwotą 3 955 500 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 581