Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00102160/01 11 /22 - Konserwacja, przeglądy, pomiary i rozładowania kontrolne baterii urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych OST 112 w garnizonie mazowieckim

Deadlines:
Published : 29-03-2022 14:39:00
Placing offers : 12-04-2022 12:00:00
Offers opening : 12-04-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 11-22.pdf pdf 151.92 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
SWZ_11-22__.pdf pdf 465.59 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
SWZ_11-22__.docx docx 105.62 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1.pdf pdf 306.38 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1.docx docx 29.67 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2.pdf pdf 229.38 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2.docx docx 25.58 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Projekt Umowy dla Zadania nr 1 .pdf pdf 212.29 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Projekt Umowy dla Zadania nr 1 .docx docx 34.2 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy dla Zadania nr 2.pdf pdf 222.63 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy dla Zadania nr 2.docx docx 32.76 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Formularz ofertowy dla Zadania nr 1.pdf pdf 374.03 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Formularz ofertowy dla Zadania nr 1.docx docx 36.86 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Formularz ofertowy dla Zadania nr 2.pdf pdf 304.04 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Formularz ofertowy dla Zadania nr 2.docx docx 28.47 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu .pdf pdf 156.03 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu .docx docx 14.11 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 8- oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf pdf 113.85 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 8- oświadczenie o spełnianiu warunków.docx docx 14.58 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Wykaz osób dla Zadania nr 1 Zdoc.pdf pdf 120.49 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Wykaz osób dla Zadania nr 1 Zdoc.doc doc 48.5 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
załącznik nr 10 Wykaz osób dla Zadania nr 2 .pdf pdf 119.94 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
załącznik nr 10 Wykaz osób dla Zadania nr 2 .doc doc 46.5 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ zobowiazanie podmiotu udostępniającego zasoby.pdf pdf 148.06 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ zobowiazanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 25.38 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.pdf pdf 143.9 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 15.86 2022-03-29 14:39:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ds. 11-22_SKM_C335122041213130.pdf pdf 79.71 2022-04-12 14:35:34 Public message
Informacja z otwarcia ds. 11-22 .docx docx 19.69 2022-04-12 14:35:34 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty _ds.11-22 .pdf pdf 201.12 2022-04-28 14:28:05 Public message
Informacja o wyborze ds. 11-22 .docx docx 36.78 2022-04-28 14:28:05 Public message

Announcements

2022-04-28 14:28 Małgorzata Wójcik Dzień dobry
W załączeniu Informacja z wyboru najkorzystniej oferty .

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].docx

2022-04-12 14:35 Małgorzata Wójcik Szanowni Państwo
w załączeniu Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2022-04-12 12:00 Buyer message Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę gross 172.000,00 zł
z podziałem na części:
Część na 1 (Zadanie nr 1) - Konserwacja, przegląd i pomiary urządzeń zasilania gwarantowanego zasilającego systemy teleinformatyczne OST-112 - gross 158.962,00 zł
Część nr 2 (Zadanie nr 2) - Konserwacja, przegląd i rozładowania kontrolne baterii urządzeń zasilania gwarantowanego w siłowniach Eltek typu FLATPACK 1500 dla systemów teleinformatycznych OST-112 - gross 13.038,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 333