Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/03/2022 Remont pomieszczeń w CZP

Deadlines:
Published : 29-03-2022 15:36:00
Placing offers : 01-04-2022 11:00:00
Offers opening : 01-04-2022 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Zamówienie dotyczy remontu pomieszczeń

Zakres robót:

1. PIERWSZE  PIĘTRO

           •    pokój nr 5 : ewentualna likwidacja pęknięć na ścianach i suficie ,  malowanie ścian (farba zmywalna), wymiana włączników i                                 kontaktów, wymiana paneli i listwy podłogowych,  

    pokój nr 6 :  ewentualna likwidacja pęknięć na ścianach i suficie ,  malowanie ścian, wymiana włączników i kontaktów, wymiana paneli i listwy podłogowy, wymiana brodziku 90cmx90cm + drzwi kabinowe do brodzika,     

    pokój nr 7 :  ewentualna likwidacja pęknięć na ścianach i suficie ,  malowanie ścian, wymiana włączników i kontaktów, wymiana paneli i listwy podłogowych,     

    korytarz I piętro: ewentualna likwidacja pęknięć na ścianach i suficie  malowanie ścian, wymiana listew przypodłogowych.              

2. PARTER 

    pokój nr 1 : ewentualna likwidacja pęknięć na ścianach i suficie  malowanie ścian, wymiana włączników i kontaktów,     

    pokój nr 2 : ewentualna likwidacja pęknięć na ścianach i suficie  malowanie ścian, wymiana włączników i kontaktów,   

    pokój nr 3 : ewentualna likwidacja pęknięć na ścianach i suficie  malowanie ścian, wymiana włączników i kontaktów, wymiana paneli i listwy podłogowych,  zamurowanie drzwi do WC, wykucie drzwi do WC od strony korytarza-nowe drzwi100cm,     

    pokój socjalny: wyburzenie ścianki celem powiększenia pomieszczenia, skucie kafelek, wygładzenie ścian, pomalowanie, dołożenie brakującej terakoty na podłodze, wymiana włączników i kontaktów, częściowe umeblowanie (aneks kuchenny), przesunięcie umywalki w prawa o około 1m, likwidacja muszli klozetowej, 

    dyżurka pielęgniarska: ewentualna likwidacja pęknięć na ścianach i suficie malowanie ścian, wymiana włączników i kontaktów,     

    korytarz parter: ewentualna likwidacja pęknięć na ścianach i suficie  malowanie ścian, wymiana listew przypodłogowych.

 3. KLATKA  SCHODOWA:  ewentualna likwidacja pęknięć na ścianach i suficie malowanie ścian

Szczegółowy Obmiar znajduje się w Przedmiarze robót - załącznik nr 2

Kryteria oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia (C)   - 60%

C = [C min / C bad] x 60

gdzie:

C - liczba punktów za cenę

C min - najniższa cena ofertowa

C bad - cena oferty badanej

2. Okres skrócenia terminu zakończenia robót (T) –  40%

Ocena będzie dokonywana za skrócenie planowanego terminu zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia, który wynosi 60 dni o dnia podpisania umowy.
Jeżeli wykonawca planuje skrócenie terminu zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia o:

·         30 dni – otrzyma 40 pkt.

·         20 dni – otrzyma 25 pkt.

·         10 dni – otrzyma 10 pkt.

Jeżeli wykonawca nie zaoferuje skrócenia terminu zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia, otrzyma za to kryterium 0 pkt.

Zaoferowanie okresu skrócenia terminu zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia o okres dłuższy niż 30 dni liczone będzie, jak dla skrócenia okresu 30 dni

Jeżeli wykonawca zaoferuje skrócenie terminu zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia i go nie dotrzyma, Zamawiający będzie naliczał kary umowne za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,66% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia.

3. Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria:

P = C + T

4. Ofertę na leży złożyć w formie Formularza Ofertowego - załącznik nr 1 do Zapytania


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.   500 144 002

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Załączniki:

1. Druk Oferty

2. Przedmiar

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 2 Przedmiar.pdf pdf 126.04 2022-03-29 15:36:00 Proceeding
Załącznik Nr 1_Formularz ofertowy.docx docx 31.68 2022-03-29 16:06:28 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 79.8 2022-04-01 11:41:36 Public message
informasja o wyborze Wykonawcy.pdf pdf 228.81 2022-04-01 13:55:43 Public message

Announcements

2022-04-01 13:55 Krzysztof Jach Informacja o wyborze Wykonawcy

informasja o wyborze [...].pdf

2022-04-01 11:41 Krzysztof Jach Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-01 11:00 Buyer message Kwota przeznaczona na zamówienie - 48 000 zł brutto

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont pomieszczeń w CZP zgodnie z przedmiarem załącznik nr 1 do zapytania 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6069 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
3 Termin realizacji 40% 60 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 236