Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IMOL/ZP/06/2022 Sprzedaż i dostarczenie mikroskopu fluorescencyjnego

Deadlines:
Published : 28-03-2022 14:17:00
Placing offers : 06-04-2022 10:00:00
Offers opening : 06-04-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zalaczniki.zip zip 2847.3 2022-03-28 14:17:00 Proceeding
IMOLZP062022_ogloszenie.pdf pdf 106.12 2022-03-28 14:17:00 Proceeding
IMOLZP062022_SWZ.pdf pdf 1243.98 2022-03-28 14:17:00 Proceeding
2022-04-01 - Zał 7 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 828.55 2022-04-01 17:07:23 Public message
2022-04-01 - Odpowiedzi na pytania i modyfikacje SWZ I.pdf pdf 687.97 2022-04-01 17:07:23 Public message
Zał 2a do SWZ - form cenowy_poprawny.xlsx xlsx 165.59 2022-04-04 14:18:09 Public message
IMOLZP062022 - Informacja z otwarcia_podpisana.pdf pdf 682.05 2022-04-06 14:53:05 Public message
2022-04-14 Wynik postępowania IMOL_ZP_06_2022.pdf pdf 391.17 2022-04-14 09:21:09 Public message
IMOLZP062022 - Szacunkowa_wartosc.pdf pdf 510.78 2022-04-06 10:00:00 Public message

Announcements

2022-04-14 09:21 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2022-04-14 Wynik pos [...].pdf

2022-04-06 14:53 Dział Zakupów Szanowni Państwo,

Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

IMOLZP062022 - Infor [...].pdf

2022-04-06 10:00 Buyer message Zamawiający publikuje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

IMOLZP062022 - Szacu [...].pdf

2022-04-04 14:18 Dział Zakupów Szanowni Państwo,

Zamawiający informuję, że poprawił załącznik nr 2a do SWZ (formularz cenowy). Modyfikacja dokumentu nie powoduje konieczności zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Zał 2a do SWZ - form [...].xlsx

2022-04-01 17:07 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający przesyła wyjaśnienia i zmiany treści SWZ (Załącznik nr 7 - Wzór umowy).

2022-04-01 - Zał 7 d [...].pdf

2022-04-01 - Odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 542