Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 014/2022 Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) nad torami PKP w Bydgoszczy.

Deadlines:
Published : 28-03-2022 12:42:00
Placing offers : 24-05-2022 10:00:00
Offers opening : 24-05-2022 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


UWAGA!

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
014_2022 SWZ + załączniki.7z 7z 1712.82 2022-03-28 12:42:00 Proceeding
014_2022 zał. 2 PFU.7z 7z 500366.38 2022-03-28 12:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamowieniu nr 2022BZP 0010020401 z dnia 2022.03.28.pdf pdf 133.8 2022-03-28 12:42:00 Proceeding
Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ.7z 7z 142.11 2022-04-05 09:05:23 Public message
Ogłoszenie nr 2022BZP 0010919401 z dnia 05.04.2022.pdf pdf 53.13 2022-04-05 09:05:23 Public message
Wyjaśnienia i ZMIANA nr 2 treści SWZ.7z 7z 32951.73 2022-04-12 14:20:08 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022_BZP 00119522_01 z dnia 12.04.2022.pdf pdf 38.37 2022-04-12 14:20:08 Public message
014_2022 ZMIANA NR 3 treści SWZ z dnia 19.04.2022r.pdf pdf 998.77 2022-04-19 14:38:52 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 0012608901 z dnia 2022.04.19.pdf pdf 39.76 2022-04-19 14:38:52 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 0013313601 .pdf pdf 38.38 2022-04-25 12:23:18 Public message
Zmiana nr 4 SWZ z dnia 25.04.2022.pdf pdf 1001.79 2022-04-25 12:23:18 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 0013753501 z dnia 2022-04-27 .pdf pdf 38.38 2022-04-27 13:56:38 Public message
ZMIANA Nr 5 z dnia 27.04.2022.pdf pdf 1002.81 2022-04-27 13:56:38 Public message
Wyjaśnienia i ZMIANA nr 6 z dnia 06.05.2022.7z 7z 6327.85 2022-05-06 13:34:37 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2022BZP 0014809301 z dnia 2022.05.06.pdf pdf 59.19 2022-05-06 13:34:37 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 0015630301 z dnia 12.05.2022.pdf pdf 37.82 2022-05-12 14:19:45 Public message
Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 7 SWZ z dnia 12.05.2022.7z 7z 1166.92 2022-05-12 14:19:45 Public message
014 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 921.61 2022-05-24 13:39:18 Public message
014_2022 informacja o wyborze.pdf pdf 800.14 2022-06-30 15:04:20 Public message

Announcements

2022-06-30 15:04 Wioletta Olszewska Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

014_2022 informacja [...].pdf

2022-05-24 13:39 Wioletta Olszewska Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

014 informacje z otw [...].pdf

2022-05-24 10:06 Wioletta Olszewska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę brutto: 25.000.000,00 PLN.
2022-05-12 14:19 Wioletta Olszewska Zamawiający w poniższym pliku przekazuje Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 7 SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00156303/01 z dnia 12.05.2022r.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia i ZMIANA [...].7z

2022-05-06 13:34 Wioletta Olszewska Zamawiający w poniższym pliku przekazuje Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 6 SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00148093/01 z dnia 06.05.2022r.

Wyjaśnienia i ZMIANA [...].7z

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-04-27 13:56 Wioletta Olszewska Zamawiający w poniższym pliku przekazuje ZMIANĘ Nr 5 SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00137535/01 z dnia 2022-04-27

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

ZMIANA Nr 5 z dnia 2 [...].pdf

2022-04-25 12:23 Wioletta Olszewska Zamawiający w poniższym pliku przekazuje ZMIANĘ Nr 3 SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00133136/01 z dnia 2022-04-25

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana nr 4 SWZ z dn [...].pdf

2022-04-19 14:38 Wioletta Olszewska Zamawiający w poniższym pliku przekazuje ZMIANĘ Nr 3 SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00126089/01

014_2022 ZMIANA NR 3 [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-04-12 14:20 Wioletta Olszewska Zamawiający w poniższym pliku przekazuje Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00119522/01.

Wyjaśnienia i ZMIANA [...].7z

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-04-05 09:05 Wioletta Olszewska Zamawiający poniżej zamieszcza Wyjaśnienia i Zmianę nr 1 treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00100204/01

Wyjaśnienia i ZMIANA [...].7z

Ogłoszenie nr 2022BZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 5483