Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00099074/01 z dnia 2022-03-25 Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego, mobilnego systemu do wykonywania powtarzalnych badań nieniszczących konstrukcji lotniczych metodą szerografii z próżniowym kapturem – 1 kpl. Nr postępowania 13/Z-31/PIiZ2022/PN/2022/D

Deadlines:
Published : 25-03-2022 14:45:00
Placing offers : 05-04-2022 10:00:00
Offers opening : 05-04-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.63 2022-03-25 14:45:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 8149.27 2022-03-25 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 42.61 2022-03-25 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 376.83 2022-03-25 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.docx docx 49.29 2022-03-25 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.pdf pdf 362.62 2022-03-25 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 26.99 2022-03-25 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 349.59 2022-03-25 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 25.61 2022-03-25 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 341.06 2022-03-25 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.docx docx 26.51 2022-03-25 14:53:06 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 344.28 2022-03-25 14:53:06 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 25.62 2022-03-25 14:53:06 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 339.23 2022-03-25 14:53:06 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 27.89 2022-03-25 14:53:06 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 340.42 2022-03-25 14:53:06 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 304.49 2022-03-25 14:53:06 Proceeding
Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 277.71 2022-03-25 14:53:06 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert 05.04.2022.pdf pdf 89.21 2022-04-05 11:25:01 Public message
Informacja 25.04.2022.pdf pdf 207.29 2022-04-25 15:00:37 Public message

Announcements

2022-04-25 15:00 Anna Łęgowik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja 25.04.202 [...].pdf

2022-04-05 11:25 Anna Łęgowik Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-05 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 922 500 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 427