Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.4.2022 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w okresie od 02.05.2022 r. do 30.04.2024 r.

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 24-03-2022 14:46:00
Placing offers : 11-04-2022 09:00:00
Offers opening : 11-04-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.)

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zadania: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w okresie od 02.05.2022 r. do 30.04.2024 r..

Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w planowanej ilości 18 200 sztuk oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych. Tablice rejestracyjne muszą być zgodne z wzorem i wymaganiami określonymi w przepisach obowiązujących na dzień ich dostawy do siedziby Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdz. IV XXVI SWZ.

4. Termin składania ofert: 11.04.2022 r. do godz. 09:00.


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08da0d8c-58e8-3cf6-65fb-c70001ba48cf.pdf pdf 107.69 2022-03-24 14:56:30 Proceeding
SWZ rozdz. XXV Załączniki.zip zip 338.67 2022-03-24 14:56:36 Proceeding
Ogłoszenie odpowiedzi na pyt1.pdf pdf 182.39 2022-03-29 12:13:04 Public message
SWZ rozdz. I-XXIV po zmianie 29.03.2022.pdf pdf 415.31 2022-03-29 12:13:04 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 191.67 2022-04-19 13:01:56 Public message

Announcements

2022-04-19 13:01 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem postępowania opublikowanym w załączniku do niniejszego komunikatu.

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-04-11 15:11 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo,
działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), informuje się, że w niniejszym postępowaniu złożono trzy następujące oferty:

1) TABLA Sp. z o. o., ul. Diamentowa 7b, 20-447 Lublin,
cena: 341 632,50 zł;
2) UTAL sp. z o. o., Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9; 62-006 Kobylnica
cena: 293 631,75 zł;
3) EUROTAB Sp. z o. o., Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje,
cena: 301 763,28 zł.
2022-04-11 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 267455 zł brutto.
2022-03-29 12:13 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pierwsze pytanie w sprawie wyjaśnienia treści SWZ (rozdz. XX ust. 2 pkt 3-4), opublikowaną w załączniku do niniejszego komunikatu. Jednocześnie publikujemy zmienioną SWZ rozdz. I-XXIV.

Ogłoszenie odpowiedz [...].pdf

SWZ rozdz. I-XXIV po [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 452