Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00096160/01 Modernizacja instalacji c.o. w budynku Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu - zaprojektuj i wybuduj – w obiekcie czynnym

Deadlines:
Published : 23-03-2022 14:58:00
Placing offers : 12-04-2022 11:00:00
Offers opening : 12-04-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.43 2022-03-23 14:58:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_27.21.docx docx 31.35 2022-03-23 14:58:00 Proceeding
załącznik nr 2 umowa.docx docx 64.05 2022-03-23 14:58:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu .docx docx 14.22 2022-03-23 14:58:00 Proceeding
Załącznik nr 4- oświadczenie o spełnianiu warunków.docx docx 14.69 2022-03-23 14:58:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ zobowiazanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 23.96 2022-03-23 14:58:00 Proceeding
Załącznik nr 6 -Wykaz robót .docx docx 15.48 2022-03-23 14:58:00 Proceeding
Załącznik nr 7- Wykaz osób.docx docx 16.47 2022-03-23 14:58:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 16.22 2022-03-23 14:58:00 Proceeding
Załącznik nr 9 -PFU.doc doc 89.5 2022-03-23 14:58:00 Proceeding
SWZ 9.docx docx 106.28 2022-03-23 14:58:00 Proceeding
Wyjasnienia tresci SWZ nr 1.pdf pdf 53.79 2022-03-31 14:18:21 Public message
Wyjaśnienia tresci SWZ nr 1.docx docx 14.36 2022-03-31 14:18:21 Public message
ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 38.5 2022-04-07 15:16:38 Public message
informacja.pdf pdf 79.43 2022-04-12 14:33:42 Public message
Informacja z otwarcia.docx docx 17.69 2022-04-12 14:33:42 Public message
Informacja o uniewaznieniu.pdf pdf 49.19 2022-04-22 15:14:56 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.docx docx 14.91 2022-04-22 15:32:40 Public message

Announcements

2022-04-22 15:32 Ewa Piasta - Grzegorczyk Witam
W załączeniu przekazuję informację o unieważnieniu postępowania ds. nr 9/22.
Z poważaniem Ewa Piasta-Grzegorczyk

Informacja o unieważ [...].docx

2022-04-22 15:14 Ewa Piasta - Grzegorczyk Witam
W załączeniu przekazuję informację o unieważnieniu postępowania ds. nr 9/22.


Z poważaniem
Ewa Piasta-Grzegorczyk

Informacja o uniewaz [...].pdf

2022-04-12 14:33 Ewa Piasta - Grzegorczyk Witam
W załączeniu przekazuję pismo ZP-552/22.

Z poważaniem Ewa Piasta-Grzegorczyk

informacja.pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2022-04-12 11:00 Buyer message 338 000, 00 zł brutto
2022-04-07 15:16 Ewa Piasta - Grzegorczyk Dzien dobry.
Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z poważaniem
Ewa Piasta-Grzegorczyk

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-03-31 14:18 Ewa Piasta - Grzegorczyk Witam
W załączeniu przesyłam pismo ZP-474/22

Z poważaniem
Ewa Piasta-Grzegorczyk

Wyjasnienia tresci S [...].pdf

Wyjaśnienia tresci S [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 626