Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.5.2022 Zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 08 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 27* wraz z usługą ich odbioru i transportu z podziałem na części

Deadlines:
Published : 22-03-2022 14:49:00
Placing offers : 28-04-2022 12:00:00
Offers opening : 28-04-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 223.58 2022-03-22 14:49:00 Proceeding
SWZ.docx docx 143.5 2022-03-22 14:49:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1a,1b,1c,1d,1e,1f.zip zip 525.78 2022-03-22 14:49:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2a,2b,2c,2d,2e,2f.zip zip 340.87 2022-03-22 14:49:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3-Wzor_Formularza_Oferty.docx docx 33.82 2022-03-22 14:49:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4-Wzor_oswiadczenia_w_zakresie_informacji_dotyczących_wykonawcy.docx docx 29.21 2022-03-22 14:49:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5-Klauzula_informacyjna oczyszczalnia.docx docx 23.04 2022-03-22 14:49:00 Proceeding
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 81.54 2022-04-25 09:26:25 Public message
zmiana treści SWZ.pdf pdf 700.57 2022-04-25 09:26:25 Public message
Informacja_o_kwocie.pdf pdf 450.33 2022-04-28 12:09:28 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 643.15 2022-04-28 15:16:19 Public message
Informacja_o_wyborze_czesc_4.pdf pdf 450.13 2022-05-18 14:54:51 Public message
Informacja_o_wyborze_czesc_I.pdf pdf 485.65 2022-05-20 15:36:01 Public message
Informacja_o_wyborze_czesc_III.pdf pdf 449.79 2022-05-30 14:37:51 Public message
Informacja_o_wyborze_czesc_II.pdf pdf 451.42 2022-05-31 14:44:28 Public message
Informacja_o_wyborze_czesc_V.pdf pdf 452.55 2022-05-31 15:08:14 Public message
Informacja_o_wyborze_czesc_VI.pdf pdf 451.44 2022-06-07 14:49:28 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf pdf 217.64 2022-07-05 15:02:18 Public message

Announcements

2022-07-05 15:02 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2022-06-07 14:49 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części VI.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-05-31 15:08 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części V.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-05-31 14:44 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części II.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-05-30 14:37 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części III.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-05-20 15:36 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części I.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-05-18 14:54 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części IV.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-04-28 15:16 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-04-28 15:08 Daria Pietrzak The message was withdrawn by the Buyer.
2022-04-28 12:09 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja_o_kwocie. [...].pdf

2022-04-25 09:26 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Sprostowanie, ogłosz [...].pdf

zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1461