Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PUZ-2380-006-051-006/2022/AB Wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji, zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu

Adam Balicki
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Department: Sekcja do spraw Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 21-03-2022 12:52:00
Placing offers : 21-04-2022 09:00:00
Offers opening : 21-04-2022 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS056-147041-pl.zip zip 117.24 2022-03-21 12:52:00 Proceeding
SWZ_3W.zip zip 74248.54 2022-03-21 12:52:00 Proceeding
1 wykaz pojazdów Wrocław (do umowy).zip zip 15.09 2022-04-04 07:58:27 Public message
ZAŁĄCZNIKI_DO_PPU.zip zip 41.75 2022-04-04 11:19:32 Public message
INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_.pdf pdf 165.23 2022-04-21 10:48:46 Public message
Unieważnienie.(26.04.2022).Internet_.pdf pdf 200.19 2022-04-28 10:58:35 Public message
Unieważnienie.c.1.2.6.9.(27.04.2022).pdf pdf 245.45 2022-04-28 11:02:57 Public message
Wybór.cz.5.(23.05.2022).web..pdf pdf 151.49 2022-05-23 15:05:32 Public message
Wybór_7_(27.05.2022).web..pdf pdf 157.26 2022-05-27 14:47:45 Public message
Wybór_4_(27.05.2022).web..pdf pdf 152.41 2022-05-27 14:57:59 Public message
Wybór_3_(06.06.2022).web..pdf pdf 156.14 2022-06-06 10:15:54 Public message

Announcements

2022-06-06 10:15 Adam Balicki Wrocław, dnia 06.06.2022 r.
Zamawiający:
Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
(nazwa i adres Zamawiającego)
PUZ-2380-006-051-006/2022/AB
(nr referencyjny postępowania)
Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/588968

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019; tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami; dalej: PZP), którego przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji, zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu [obsługi techniczne i naprawy bieżące pojazdów służbowych: marki HYUNDAI (część 3)]; numer referencyjny postępowania PUZ-2380-006-051-006/2022/AB.

Wybór_3_(06.06.2022) [...].pdf

2022-05-27 14:57 Adam Balicki Wrocław, dnia 27.05.2022 r.
Zamawiający:
Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
(nazwa i adres Zamawiającego)
PUZ-2380-006-051-006/2022/AB
(nr referencyjny postępowania)
Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/588968

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019; tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami; dalej: PZP), którego przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych marki KIA (część 4) garnizonu dolnośląskiego Policji, zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu; numer referencyjny postępowania PUZ-2380-006-051-006/2022/AB.

Wybór_4_(27.05.2022) [...].pdf

2022-05-27 14:47 Adam Balicki Wrocław, dnia 27.05.2022 r.
Zamawiający:
Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
(nazwa i adres Zamawiającego)
PUZ-2380-006-051-006/2022/AB
(nr referencyjny postępowania)
Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/588968

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019; tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami; dalej: PZP), którego przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych marki BMW (część 7) garnizonu dolnośląskiego Policji, zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu; numer referencyjny postępowania PUZ-2380-006-051-006/2022/AB.

Wybór_7_(27.05.2022) [...].pdf

2022-05-23 15:05 Adam Balicki Wrocław, dnia 23.05.2022 r.
Zamawiający:
Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
(nazwa i adres Zamawiającego)
Mercedes – Duda-Cars S.A.
ul. Ptasia nr 4, 60-319 Poznań
(Wykonawcy biorący udział w postępowaniu)
PUZ-2380-006-051-006/2022/AB
(nr referencyjny postępowania)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019; tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami; dalej: PZP), którego przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych marki Mercedes (część 5) garnizonu dolnośląskiego Policji, zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu; numer referencyjny postępowania PUZ-2380-006-051-006/2022/AB.

Wybór.cz.5.(23.05.20 [...].pdf

2022-04-28 11:02 Adam Balicki Wrocław, dnia 27.04.2022 r.
Zamawiający:
Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
(nazwa i adres Zamawiającego)
………………………………………………………………………
(Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu)
PUZ-2380-006-051-006/2022/AB
(nr referencyjny postępowania)
https://platformazakupowa.pl/transakcja/588968
(strona internetowa prowadzonego postępowania)
Zawiadomienie o unieważnieniu części 1, 2, 6 i 9 postępowania
Dotyczy części 1, 2, 6 i 9 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019; tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), którego przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji, zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu; numer referencyjny postępowania PUZ-2380-006-051-006/2022/AB

Unieważnienie.c.1.2. [...].pdf

2022-04-28 10:58 Adam Balicki Wrocław, dnia 26.04.2022 r.
Zamawiający:
Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
(nazwa i adres Zamawiającego)
PUZ-2380-006-051-006/2022/AB
(nr referencyjny postępowania)
https://platformazakupowa.pl/transakcja/588968
(strona internetowa prowadzonego postępowania)
Zawiadomienie o unieważnieniu części 8 postępowania
Dotyczy części 8 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019; tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), którego przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych marki VOLKSWAGEN, zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu; numer referencyjny postępowania PUZ-2380-006-051-006/2022/AB

Unieważnienie.(26.04 [...].pdf

2022-04-21 10:48 Adam Balicki Wrocław, dnia 21.04.2022 r.
WSZYSCY ZAINTERESOWANI
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019; t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), którego przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji, zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu, numer referencyjny postępowania PUZ-2380-006-051-006/2022/AB.

INFORMACJA_Z_OTWARCI [...].pdf

2022-04-21 09:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie całości zamówienia: 1 340 090,13 zł brutto.
Część 1 = 127149,38 brutto. Część 2 = 69805,50 brutto. Część 3 = 194410,24 brutto. Część 4 = 264851,75 brutto. Część 5 = 57343,88 brutto. Część 6 = 338723,94 brutto. Część 7 = 36175,07 brutto. Część 8 = 142342,86 brutto. Część 9 = 109286,23 brutto.
2022-04-04 11:19 Adam Balicki ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

ZAŁĄCZNIKI_DO_PPU.zi [...].zip

2022-04-04 07:58 Adam Balicki Wykazy pojazdów służbowych – załączniki 1a (część 1), 1b (część 2), 1c (część 3), 1d (część 4), 1e (część 5), 1f (część 6), 1g (część 7), 1h (część 8), 1i (część 9) do Projektowanych Postanowień Umowy (PPU).

1 wykaz pojazdów Wro [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 692