Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/21/22 ZP/220/21/22 Dostawa wyrobów do wykonywania procedur radiologicznych, stentgraftów naczyniowych, zestawów do zamykania ASD, przeskórnego zamykania otworu owalnego oraz zestawów do zamknięcia uszka lewego przedsionka

Deadlines:
Published : 18-03-2022 11:49:00
Placing offers : 31-03-2022 09:30:00
Offers opening : 31-03-2022 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_220_21_22_Dokumentacja przetargowa.zip zip 692.76 2022-03-18 11:49:00 Proceeding
ZP_220_21_22_wyjaśnienia nr 1.docx docx 139.73 2022-03-28 13:35:35 Public message
ZP_220_21_22_ZESTAWIENIE OFERT.docx docx 136.78 2022-03-31 11:27:35 Public message
ZP_220_21_22_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 146.57 2022-05-05 14:22:32 Public message
ZP_220_21_22_Informacja art_222 ust 4.docx docx 136.3 2022-03-31 09:30:00 Public message

Announcements

2022-05-05 14:22 Przemysław Frączek

ZP_220_21_22_Zawiado [...].docx

2022-03-31 11:27 Przemysław Frączek

ZP_220_21_22_ZESTAWI [...].docx

2022-03-31 09:30 Buyer message Zamawiający w załączeniu przekazuje informacje zgodnie z art. 222 ust 4

ZP_220_21_22_Informa [...].docx

2022-03-28 13:35 Przemysław Frączek

ZP_220_21_22_wyjaśni [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 476