Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGPM.7031.10.2022 Bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych oraz tłuczniowych na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Pacanów

Wiesław Skop
Gmina Pacanów
Deadlines:
Published : 18-03-2022 11:30:00
Placing offers : 28-03-2022 11:00:00
Offers opening : 28-03-2022 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 662-570-748

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wzor-umowy-.doc doc 76.5 2022-03-18 11:30:00 Subject of the order
Formularz_ofertowy_zał. nr 1.doc doc 48.5 2022-03-18 11:30:00 Subject of the order
zapytanie ofertowe na kruszywo.pdf pdf 979.46 2022-03-18 11:30:00 Subject of the order
informacja kruszywo.pdf pdf 565.89 2022-03-29 12:54:43 Public message
DX-2500N_20220330_131347.pdf pdf 177.54 2022-03-30 13:06:57 Public message

Announcements

2022-03-30 13:06 Wiesław Skop Informacja o unieważnieniu postępowania

DX-2500N_20220330_13 [...].pdf

2022-03-29 12:54 Wiesław Skop Informacja z otwarcia i wyboru oferty

informacja kruszywo. [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych oraz tłuczniowych na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Pacanów Część a) Dostarczenie kruszywa na wskazane odcinki dróg wraz z rozścieleniem i wyprofilowaniem nawiezionego kruszywa. Szacunkowe ilości kruszywa do dostarczenia 1000 ton, w tym 500 ton kruszywa frakcji 0-31,5mm , 400 ton frakcji kruszywa 0-63mm, 100 ton rumosz . Dostawa bezpośrednio na drogi winna być zrealizowana minimum jednym samochodem o maksymalnej ładowności do 10 ton , obsługiwanym przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Zamawiający każdorazowo uzgodni w zależności od potrzeb odcinki dróg objęte zamówieniem oraz termin wykonania zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia realizacji w terminie trzech dni roboczych od zgłoszenia oraz zachowania ciągłości robót na zleconych odcinkach . Wynagrodzenie ostateczne wykonawcy zostanie określone jako iloczyn zaoferowanej ceny jednostkowej i dostarczonej , rozścielonej wyrównanej 1 t kruszywa ( dla odebranych prac przez przedstawiciela Zamawiającego) Dostarczone kruszywo musi być odpowiedniej jakości oraz spełniać wymagania dla kruszyw naturalnych określonych w normach oraz posiadać wymagane przepisami prawa atesty , certyfikaty oraz świadectwa jakości . W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania badań pod katem przydatności dostarczanego materiału . Kruszywo winno pochodzić z leganie działającej kopalni/żwirowni . Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczonych materiałów do ilości która została określona szacunkowo. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia finansowe i prawne. Część b) Równanie z profilowaniem istniejących nawierzchni gruntowo-tłuczniowych na szacowanej długości 15 km ( szerokość jezdni 3,0- 3,5m). Ze względu na różny stopień zniszczenia nawierzchni , rodzaj i sposób profilowania liczbę przejazdów każdorazowo należy dostosować do uzyskania należytego profilu drogi . W czasie profilowania równiarka powinna wyrównać wyboje ziemią uzyskaną ze ścięcia wygórowań . Profilowanie należy wykonać równiarką samojezdną . Wykonawca zapewni wykonanie prac zgodnie z normami i przepisami , co najmniej jedną równiarką drogową obsługiwaną przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami . Wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia realizacji w terminie trzech dni roboczych od zgłoszenia oraz zachowania ciągłości robót na zleconych odcinkach . Prace polegają odbiorowi poprzez ocenę jakości wykonanych robót . Wynagrodzenie będzie stanowić zaoferowaną cenę jednostkową pomnożoną przez ilość faktycznie odebranych przez zamawiającego robót . Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót w stosunku do ilości która została określona szacunkowo. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia finansowe i prawne.

Wzor-umowy-.doc

Formularz_ofertowy_z [...].doc

zapytanie ofertowe n [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6356 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Termin płatności faktury do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru i otrzymania faktury . Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych , jednak nie częściej niż raz w miesiącu. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 31.07.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 304