Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00090115/01 Zakup 58 przenośnych komputerów z oprogramowaniem – w ramach programu grantowego „Cyfrowa Gmina Granty PPGR”

Marcin Bernat
Gmina Nowa Ruda
Deadlines:
Published : 17-03-2022 20:30:00
Placing offers : 25-03-2022 10:00:00
Offers opening : 25-03-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie Zakup komputerów.pdf pdf 120.59 2022-03-17 20:30:00 Proceeding
SWZ Zakup komputerów 16.03.2022.pdf pdf 9695.81 2022-03-17 20:30:00 Proceeding
Załączniki do SWZ Zakup komputerów 08.03.2022.docx docx 45.18 2022-03-17 20:30:00 Proceeding
Umowa Zakup komputerów 16.03.2022.doc doc 129.5 2022-03-21 09:23:27 Proceeding
Odpowiedź na pytania 21.03.2022.pdf pdf 422.34 2022-03-21 20:53:04 Proceeding
pismo zmiana SWZ Zakup komputerów 23.02.2022.pdf pdf 373.56 2022-03-23 13:03:27 Proceeding
SWZ Zakup komputerów 23.03.2022 zmiana podpis.pdf pdf 9218.3 2022-03-23 13:03:33 Proceeding
SKM_C224e22032506270.pdf pdf 216.95 2022-03-26 08:57:13 Public message
Odpowiedź na pytania 21.03.2022.pdf pdf 422.34 2022-03-21 20:54:10 Public message
Odpowiedź Zakup komputerów 23.03.2022.pdf pdf 270.64 2022-03-23 13:01:53 Public message
pismo zmiana SWZ Zakup komputerów 23.02.2022.pdf pdf 373.56 2022-03-23 13:03:05 Public message
SWZ Zakup komputerów 23.03.2022 zmiana podpis.pdf pdf 9218.3 2022-03-23 13:03:05 Public message
Informacja wybór Zakup komputerów 07.04.2022_1.pdf pdf 296.36 2022-04-07 13:57:02 Public message

Announcements

2022-04-07 13:57 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

Informacja wybór Zak [...].pdf

2022-03-26 08:57 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy informacje o ofertach złożonych w postępowaniu

SKM_C224e22032506270 [...].pdf

2022-03-25 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 214600 zł brutto.
2022-03-23 13:03 Marcin Bernat W załączeniu publikujemy SWZ ze zmianami.

pismo zmiana SWZ Zak [...].pdf

SWZ Zakup komputerów [...].pdf

2022-03-23 13:01 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy pytania, które zostały złożone do postępowania wraz z odpowiedziami.

Odpowiedź Zakup komp [...].pdf

2022-03-21 20:54 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy pytania, które zostały złożone do postępowania wraz z odpowiedziami.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 599