Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZ.272.1.1.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy zadaniu pn. Remont wraz z kompleksową termomodernizacją zabytkowego dworu powstałego w okresie 1917-1918 w Ostrowie, wpisanego do rej. zabytków pod poz. 379/A

Marek Biegański
Powiat Łaski
Deadlines:
Published : 17-03-2022 13:29:00
Placing offers : 01-04-2022 11:00:00
Offers opening : 01-04-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 148.67 2022-03-17 13:29:00 Proceeding
swz-inspektor.zip zip 229894.99 2022-03-17 13:29:00 Proceeding
SWZ - inspektor dworek.doc doc 292 2022-03-29 14:10:54 Public message
Zmiana nr 1.pdf pdf 146.35 2022-03-29 14:10:54 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.08 2022-03-29 14:21:23 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 154.03 2022-04-01 13:18:44 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 172.41 2022-04-28 09:05:45 Public message

Announcements

2022-04-28 09:05 Marek Biegański Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-04-01 13:18 Marek Biegański Informacja o ofertach

informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-01 11:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na ww. zadanie 244770 złotych brutto.
2022-03-29 14:21 Marek Biegański Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-03-29 14:10 Marek Biegański Zmiana nr 1 treści ogłoszenia o zamówieniu

SWZ - inspektor dwor [...].doc

Zmiana nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 591