Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00088954/01 Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych olejów wzorcowych.Nr postępowania 11/Z-34/7131/PN/2022/D

Deadlines:
Published : 17-03-2022 10:21:00
Placing offers : 30-03-2022 10:00:00
Offers opening : 30-03-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.78 2022-03-17 10:21:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 6314.58 2022-03-17 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc doc 68 2022-03-17 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 369.06 2022-03-17 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.doc doc 95 2022-03-17 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.pdf pdf 368.18 2022-03-17 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc doc 38.5 2022-03-17 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 349.57 2022-03-17 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc doc 33.5 2022-03-17 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 339.53 2022-03-17 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.doc doc 49 2022-03-17 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 345.12 2022-03-17 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 37.5 2022-03-17 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 432.16 2022-03-17 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 39 2022-03-17 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 336.57 2022-03-17 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Ogólne warunki umowy.doc doc 108 2022-03-17 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 229.94 2022-03-17 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 201.94 2022-03-17 10:21:00 Proceeding
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.pdf pdf 720.93 2022-03-23 10:08:23 Public message
08da0cad-4dbe-42f5-65fb-c70001ba413f.pdf pdf 39.85 2022-03-23 10:18:21 Public message
Informacja z otwarcia.doc doc 62.5 2022-03-30 11:54:37 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 180.25 2022-04-01 11:39:11 Public message

Announcements

2022-04-01 11:39 Janusz Sibilski Dzień dobry,
W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu:
11/Z-34/7131/PN/2022/D
Z poważanie
Janusz Sibilski

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-30 11:54 Janusz Sibilski Dzień dobry, W załączeniu informacja z otwarcia ofert. Z poważaniem Janusz Sibilski

Informacja z otwarci [...].doc

2022-03-30 10:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie kwotę BRUTTO 160 158,30 PLN
2022-03-23 10:18 Janusz Sibilski Dzień dobry,
W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Z poważaniem
Janusz Sibilski

08da0cad-4dbe-42f5-6 [...].pdf

2022-03-23 10:08 Janusz Sibilski Dzień dobry,
W załączeniu wyjaśnienia i zmiany treści SWZ w postępowaniu: 11/Z-34/7131/PN/2022/D
Z poważanie
Janusz Sibilski

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 504