Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.5.2022 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy w km 3+712 - 12+164 i Nr 1674R Lubaczów – Laszki – Duńkowice w km 22+626 - 22+889

Deadlines:
Published : 10-03-2022 14:05:00
Placing offers : 30-03-2022 10:00:00
Offers opening : 30-03-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 192.59 2022-03-10 14:05:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 618.05 2022-03-10 14:05:00 Proceeding
Załaczniki nr (11 i 13) do SWZ.zip zip 68388.36 2022-03-10 14:05:00 Proceeding
Zalącznik Nr 12 do SWZ -Projektowane postanowienia umowy -Łazy.doc doc 267 2022-03-10 14:05:00 Proceeding
Załączniki nr (6-10) do SWZ.doc doc 94.5 2022-03-10 14:05:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.03.2022r.pdf pdf 37.7 2022-03-23 13:23:28 Proceeding
SWZ strony nr 11 i 12 ze zmianami.pdf pdf 1655.55 2022-03-23 13:23:38 Proceeding
Wyjaśnienia oraz zmiany SWZ- 23.03.2022.pdf pdf 336.12 2022-03-23 13:24:05 Proceeding
Załączniki nr (1-5) do SWZ.doc doc 751 2022-03-10 14:05:00 Criterion
Załacznik nr 2 do SWZ kosztorys ofertowy po zmianie 23 marca 2022.doc doc 684.5 2022-03-23 13:23:11 Criterion
Wyjaśnienia oraz zmiany SWZ- 23.03.2022.pdf pdf 336.12 2022-03-23 13:28:15 Public message
SWZ strony nr 11 i 12 ze zmianami.pdf pdf 1655.55 2022-03-23 13:28:15 Public message
Załacznik nr 2 do SWZ kosztorys ofertowy po zmianie 23 marca 2022.doc doc 684.5 2022-03-23 13:28:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 684.09 2022-03-30 10:45:45 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 811.02 2022-04-14 14:49:50 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania..pdf pdf 96.74 2022-05-17 14:30:34 Public message

Announcements

2022-05-17 14:30 Marcin Cetnarowicz Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-04-14 14:49 Marcin Cetnarowicz Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-30 10:45 Marcin Cetnarowicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-30 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 11.775.590,00 zł (brutto).
2022-03-23 13:28 Marcin Cetnarowicz Wyjaśnienia na pytania oraz zmiany SWZ i załącznika nr 2.

Wyjaśnienia oraz zmi [...].pdf

SWZ strony nr 11 i 1 [...].pdf

Załacznik nr 2 do SW [...].doc

2022-03-22 14:20 Marcin Cetnarowicz Dzień dobry,
Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania odnośnie postępowania przetargowego, w związku z czym odpowiedzi oraz kosztorys ofertowy ze zmianami zostaną zamieszczone w dniu 23.03.2022r. (termin składania ofert zostanie wydłużony).
Pozdrawiam

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załączniki nr (1-5) [...].doc

Załacznik nr 2 do SW [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1064