Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGPM.271.2.2022 „Przebudowa drogi gminnej nr 361032T Komorów-Kółko Żabieckie od km 0+000 do km 1+346”

Wiesław Skop
Gmina Pacanów
Deadlines:
Published : 09-03-2022 12:56:00
Placing offers : 24-03-2022 09:00:00
Offers opening : 24-03-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da0084-51a3-22dd-8e4d-480001cc1902.pdf pdf 139.35 2022-03-09 12:56:00 Proceeding
SWZ - PACANÓW - Przebudowa drogi gminnej.pdf pdf 774.34 2022-03-09 12:56:00 Proceeding
Przebudowa drogi gminnej - załączniki edytowalne.docx docx 30.96 2022-03-09 12:56:00 Proceeding
Załacznik Nr 6 - Projekt Umowy - Przebudowa drogi gminnej.pdf pdf 564.36 2022-03-09 12:56:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa - Załącznik nr 7.rar rar 9793.24 2022-03-09 12:56:00 Proceeding
DX-2500N_20220324_124835 (1).pdf pdf 307.55 2022-03-24 15:19:59 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 298.25 2022-04-08 14:03:16 Public message
DX-2500N_20220322_134615.pdf pdf 169.38 2022-03-24 09:00:00 Public message

Announcements

2022-04-08 14:03 Wiesław Skop Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-03-24 15:19 Wiesław Skop Informacja z otwarcia ofert

DX-2500N_20220324_12 [...].pdf

2022-03-24 09:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

DX-2500N_20220322_13 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 567