Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/2022 Modernizacja dachu budynku Centrum Sportu i Rekreacji przy Placu Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim

Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim
Gmina Konstantynów Łódzki
Deadlines:
Published : 08-03-2022 15:35:00
Placing offers : 23-03-2022 12:00:00
Offers opening : 23-03-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 i 3 do SWZ - Oświadczenia z art. 125 ust. 1.docx docx 45.27 2022-03-08 15:35:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie z art. 117 ust. 4.docx docx 38.2 2022-03-08 15:35:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 38.35 2022-03-08 15:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz robót.docx docx 39.08 2022-03-08 15:35:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 38.55 2022-03-08 15:35:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 340.08 2022-03-08 15:35:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip zip 7694.34 2022-03-08 15:35:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0007936201 z dnia 2022-03-08.pdf pdf 158.63 2022-03-08 15:35:00 Proceeding
SWZ Modernizacja dachu CSiR w Konstantynowie Łódzkim.pdf pdf 452.75 2022-03-08 15:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 42.63 2022-03-08 15:35:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ z dn. 16.03.2022 r.pdf pdf 123.24 2022-03-16 16:01:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.03.2022 r..pdf pdf 135.62 2022-03-23 13:32:08 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 31.03.2022 r. na stronę.pdf pdf 140.34 2022-03-31 14:22:52 Public message

Announcements

2022-03-31 14:22 Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 31.03.2022 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-23 13:32 Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.03.2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-23 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późń. zm.) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 240.000,00 zł brutto.
2022-03-16 16:01 Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim Wyjaśnienie treści SWZ z dn. 16.03.2022 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 606