Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 047-121494 Kwidzyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2023r. [znak sprawy ZP.271.2.2022]

Katarzyna Foryś
Gmina Kwidzyn
Deadlines:
Published : 08-03-2022 12:22:00
Placing offers : 04-04-2022 09:00:00
Offers opening : 04-04-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS047-121494-pl-ts.pdf pdf 219.25 2022-03-08 12:22:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 251.13 2022-03-08 12:22:00 Proceeding
KwidzyńskaGZ_SWZ.doc doc 497 2022-03-08 12:22:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 751.93 2022-03-23 13:30:01 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 768.99 2022-04-04 14:11:44 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 848.53 2022-04-05 14:30:43 Public message

Announcements

2022-04-05 14:30 Katarzyna Foryś Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

informacja o unieważ [...].pdf

2022-04-04 14:11 Katarzyna Foryś Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-04 09:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 5 145 468,10 zł brutto, w podziale na:
Część I: 3 695 985,18 zł brutto
Część II: 464 840,37 zł brutto
Część III: 984 642,55 zł brutto
2022-03-23 13:30 Katarzyna Foryś Zamawiający załącza odpowiedzi na pytania do treści SWZ.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 960