Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 04 /2022

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 08-03-2022 11:06:00
Placing offers : 11-04-2022 12:00:00
Offers opening : 11-04-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 175.87 2022-03-08 11:06:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 370.81 2022-03-08 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ i nr 4 do umowy - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 19.15 2022-03-08 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy z załącznikami.7z 7z 468.67 2022-03-08 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.56 2022-03-08 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.25 2022-03-08 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37 2022-03-08 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.89 2022-03-08 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.07 2022-03-08 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dotyczące konsorcjum.docx docx 25.27 2022-03-08 11:06:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 81.62 2022-03-08 11:06:00 Proceeding
espd-request.xml xml 130.88 2022-03-08 11:06:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2022-03-08 11:06:00 Proceeding
20220316_093850.jpg jpg 3838 2022-03-22 10:44:43 Public message
20220316_093900.jpg jpg 3540.44 2022-03-22 10:44:43 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ -platforma.pdf pdf 42.36 2022-03-22 10:44:43 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 151.08 2022-04-11 14:07:41 Public message
Informacja o wyniku postępowania - platforma.pdf pdf 101.73 2022-05-02 10:01:30 Public message

Announcements

2022-05-02 10:01 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-04-11 14:07 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-04-11 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 13 328 000,00 zł net / 14 394 240, 00 zł brutto, z podziałem na zadania:
- zadanie 1 - 1 995 000,00 zł net / 2 154 600,00 zł brutto;
- zadanie 2 - 1 995 000, zł net / 2 154 600,00 zł brutto;
- zadanie 3 - 2 607 000,00 zł net / 2 815 560,00 zł brutto;
- zadanie 4 - 2 607 000,00 zł net / 2 815 560,00 zł brutto;
- zadanie 5 - 1 304 000,00 zł net / 1 408 320,00 zł brutto;
- zadanie 6 - 1 332 000,00 zł net / 1 438 560,00 zł brutto;
- zadanie 7 - 999 000,00 zł net / 1 078 920,00 zł brutto,
- zadanie 8 - 489 000,00 zł net / 528 120,00 zł brutto.
2022-03-22 10:44 Gabriela Watała W załączeniu odpowiedzi na pytania.

20220316_093850.jpg

20220316_093900.jpg

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 972