Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DG.340.10.22 Dostawa zestawów szkoleniowych dla uczestników projektu "Dobry Początek", realizowanego ze środków EFS RPO WD 2014-2020

Deadlines:
Published : 03-03-2022 14:33:00
Placing offers : 10-03-2022 12:00:00
Offers opening : 10-03-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „Dobry Początek”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.


Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DG.340.10.22 formularz oferty zestawy.doc doc 187 2022-03-03 14:33:00 Proceeding
DG.340.10.22 projekt umowy zestawy.pdf pdf 310.35 2022-03-03 14:33:00 Proceeding
DG.340.10.22 załączniki 1 - 2 zestawy.doc doc 188.5 2022-03-03 14:33:00 Proceeding
DG.340.93.21 zaproszenie do składania ofert - zestawy.pdf pdf 267.06 2022-03-03 14:33:00 Proceeding
DG.340.10.22 protokół_rozstrzygnięcie_unieważnienie.pdf pdf 353.05 2022-03-15 15:56:21 Public message

Announcements

2022-03-15 15:56 Violetta Piwońska Protokół - rozstrzygniecie - unieważnienie postępowania

DG.340.10.22 protokó [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6077 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 31.03.2022r. (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 232