Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepielowice (etap I a) - powtórzenie, Numer sprawy: OR.271.2.2022

Ewa Jonienc
Gmina Dąbrowa
Deadlines:
Published : 02-03-2022 17:03:00
Placing offers : 17-03-2022 10:00:00
Offers opening : 17-03-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00-ogłoszenie o zamowieniu-08d9fb98-6514-a5e4-c482-7400010e7819.pdf pdf 122.44 2022-03-02 17:03:00 Proceeding
01-SWZ OR.271.2.2022.pdf pdf 540.06 2022-03-02 17:03:00 Proceeding
01-SWZ OR.271.2.2022-skan.pdf pdf 15170.25 2022-03-02 17:03:00 Proceeding
02-załącznik nr 1 form. ofertowy, 2 ośw. wstępne.doc doc 133.5 2022-03-02 17:03:00 Proceeding
03-zał. 2A-ośw. podmiotu udostępniającego, 3-zobowiązanie podmiotu udostępniającego.doc doc 104 2022-03-02 17:03:00 Proceeding
04-załączniki 4, 5, 6 i 7-wykaz robót, osób, ośw. o aktualności i grupie kapit.doc doc 106 2022-03-02 17:03:00 Proceeding
05-zał. nr 8-projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 301.14 2022-03-02 17:03:00 Proceeding
06-SPECYFIKACJA.pdf pdf 1590.17 2022-03-02 17:03:00 Proceeding
07-kosztorys ciepielowice 1a-PRZEDMIAR.pdf pdf 682.29 2022-03-02 17:03:00 Proceeding
08-projekt.zip zip 29001.17 2022-03-02 17:03:00 Proceeding
00-ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-08d9fc66-c042-b14c-c482-7400010e7e99.pdf pdf 37.85 2022-03-02 17:09:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 259.98 2022-03-17 12:25:39 Public message
informacja z otwarcia ofert-skan.pdf pdf 2177.51 2022-03-17 12:25:39 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-skan.pdf pdf 363.8 2022-03-31 16:10:48 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 262.85 2022-03-31 16:10:48 Public message

Announcements

2022-03-31 16:10 Ewa Jonienc Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik w załączeniu,

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-03-17 12:25 Ewa Jonienc Informacja z otwarcia ofert - plik w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-17 10:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 192.000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 474