Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IMOL/ZP/03/2022 Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej – postępowanie 1

Deadlines:
Published : 02-03-2022 14:51:00
Placing offers : 11-03-2022 10:00:00
Offers opening : 11-03-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał 3 do SWZ cz I - oświadczenie art. 117.docx docx 354.26 2022-03-02 14:51:00 Proceeding
Zał 4 do SWZ cz I- oświadczenie art. 125.docx docx 353.88 2022-03-02 14:51:00 Proceeding
Zał 5 do SWZ cz I - oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 345.95 2022-03-02 14:51:00 Proceeding
Zał 6 do SWZ cz I - oświadczenie o aktualności.docx docx 352.92 2022-03-02 14:51:00 Proceeding
Zał 7 do SWZ - wzór umowy.docx docx 377.48 2022-03-02 14:51:00 Proceeding
Zał 8 do SWZ cz I - wykaz dostaw.docx docx 353.95 2022-03-02 14:51:00 Proceeding
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 104.09 2022-03-02 14:51:00 Proceeding
SWZ ZP.03.2022.pdf pdf 930.78 2022-03-02 14:51:00 Proceeding
Zał 1 do SWZ cz I - OPZ.docx docx 356.42 2022-03-02 14:51:00 Proceeding
Zał 2 do SWZ cz I - formularz oferty.docx docx 352.05 2022-03-02 14:51:00 Proceeding
Zał 2a do SWZ cz I - form cenowy.xlsx xlsx 166.97 2022-03-02 14:51:00 Proceeding
2022-03-07 - Zmiana zalacznika 1 do SWZ - OPZ.pdf pdf 572.81 2022-03-07 16:40:24 Public message
2021-03-07 - Odpowiedzi na pytania i modyfikacje SWZ.pdf pdf 548.41 2022-03-07 16:40:24 Public message
IMOL_ZP_03_2022 Informacja z otwarcia ofert_podpisany.pdf pdf 582.86 2022-03-11 16:35:15 Public message
IMOL.ZP.03.2022 WNO_podpisane.PDF PDF 680.61 2022-03-21 12:22:15 Public message
Szacunkowa_wartosc.pdf pdf 511.62 2022-03-11 10:00:00 Public message

Announcements

2022-03-21 12:22 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

IMOL.ZP.03.2022 WNO_ [...].PDF

2022-03-11 16:35 Dział Zakupów Szanowni Państwo, Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert.

IMOL_ZP_03_2022 Info [...].pdf

2022-03-11 10:00 Buyer message Zamawiający publikuje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Szacunkowa_wartosc.p [...].pdf

2022-03-07 16:40 Dział Zakupów Szanowni Państwo,

Zamawiający przesyła wyjaśnienia i zmiany treści SWZ (Załącznik nr 1 - OPZ).

2022-03-07 - Zmiana [...].pdf

2021-03-07 - Odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 565