Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/PNT/2022 Zakup sprzętu komputerowego wraz z monitorami oraz dodatkowymi akcesoriami na potrzeby wyposażenia pomieszczeń budynku CUP

Deadlines:
Published : 02-03-2022 14:28:00
Placing offers : 20-05-2022 10:00:00
Offers opening : 20-05-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1-PNT-2022 - Dokumentacja postępowania.zip zip 487.85 2022-03-02 14:28:00 Proceeding
_Pismo - zmiana SWZ, zmiana terminu, sprost. ogł. o zam..zip zip 290.01 2022-03-18 15:37:59 Public message
_Pismo 2 - pytania i odpowiedzi, zmiana SWZ, zmiana terminu, sprost. ogł. o zam 04.04.2022.zip zip 1524.83 2022-04-04 14:18:37 Public message
Pismo 3 - sprost. ogł. o zam.zmiana terminu, zmiana SWZ.zip zip 348.47 2022-04-15 10:43:56 Public message
_Pismo 4 -pytania i odpowiedzi 22.04.2022.zip zip 204.45 2022-04-22 14:33:19 Public message
Pismo 5 - sprost. ogł. o zam.zmiana terminu, zmiana SWZ.zip zip 348.36 2022-04-29 09:08:41 Public message
_Pismo 6 - sprost. ogł. o zam.zmiana terminu, zmiana SWZ.zip zip 422.67 2022-05-13 09:59:50 Public message
1-PNT-2022 - Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 219.13 2022-05-20 11:18:02 Public message

Announcements

2022-05-20 11:18 Emil Krzesaj Protokół z otwarcia ofert

1-PNT-2022 - Protokó [...].pdf

2022-05-20 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Dla części nr 1 - 916 322,94 złotych brutto
Dla części nr 2 - 456 514,50 złotych brutto
2022-05-13 09:59 Emil Krzesaj Pismo 6 - sprost. ogł. o zam. zmiana terminu, zmiana SWZ

_Pismo 6 - sprost. [...].zip

2022-04-29 09:08 Emil Krzesaj Pismo 5 - sprost. ogł. o zam., zmiana terminu składania ofert, zmiana SWZ

Pismo 5 - sprost. o [...].zip

2022-04-22 14:33 Emil Krzesaj Pismo 4 - pytania i odpowiedzi 22.04.2022

_Pismo 4 -pytania i [...].zip

2022-04-15 10:43 Emil Krzesaj Pismo 3 - sprost. ogł. o zam, zmiana terminu, zmiana SWZ

Pismo 3 - sprost. o [...].zip

2022-04-04 14:18 Emil Krzesaj Pismo 2 - pytania i odpowiedzi, zmiana SWZ, zmiana terminu, sprost. ogł. o zam.

_Pismo 2 - pytania i [...].zip

2022-03-18 15:37 Emil Krzesaj Pismo - pytania i odpowiedzi, zmiana SWZ, zmiana terminu, sprost. ogł. o zam._18.03.2022.zip

_Pismo - zmiana SWZ, [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2123