Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BO/2/2022 DOSTAWA I INSTALACJA AUTOMATYCZNYCH ZESTAWÓW TELESKOPOWYCH WRAZ Z USŁUGĄ WDROŻENIA DO UŻYTKOWANIA

Iwona Łopacińska
Polska Agencja Kosmiczna
Deadlines:
Published : 01-03-2022 10:26:00
Placing offers : 05-04-2022 09:30:00
Offers opening : 05-04-2022 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS042-108414-pl.pdf pdf 189.98 2022-03-01 10:26:00 Proceeding
220210_04_zał_1a - OPZ - PST-2_popr.pdf pdf 1020.39 2022-03-01 10:26:00 Proceeding
220210_04_zał_1b - OPZ - Solaris-4_popr.pdf pdf 1020.84 2022-03-01 10:26:00 Proceeding
220210_04_zał_1c - OPZ - Anjin-San_popr.pdf pdf 1020.93 2022-03-01 10:26:00 Proceeding
220210_04_zał_1d - OPZ - Solaris-2_popr.pdf pdf 1020.59 2022-03-01 10:26:00 Proceeding
220210_04_zał_1e - OPZ - Solaris-3_popr.pdf pdf 1020.43 2022-03-01 10:26:00 Proceeding
espd-request.zip zip 83.63 2022-03-01 10:26:00 Proceeding
SWZ BO.2.2022 z załacznikami 2-8 w tym PPU.pdf pdf 683.82 2022-03-01 10:26:00 Proceeding
Załaczniki 2.4.5.6.7.7A do SWZ wersja edytowalna.docx docx 118.61 2022-03-01 10:26:00 Proceeding
zmiana 1 swz pz .pdf pdf 58.98 2022-03-08 14:06:06 Public message
wyjaśnienie 1 zmiana 2 swz PZ BO.2.2022.pdf pdf 83.41 2022-03-23 17:03:39 Public message
Załacznik nr 8 do SWZ PPU zmodyfikowany.pdf pdf 257 2022-03-23 17:03:39 Public message
wyjaśnienie 2 zmiana 3 swz BO.2.2022 PZ.pdf pdf 148.44 2022-03-31 16:28:57 Public message
PPU Załacznik nr 8 do SWZ + protokół odbioru - zmodyfikowany.pdf pdf 349 2022-03-31 16:28:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert BO.2.2022 PZ.pdf pdf 95.67 2022-04-05 11:44:31 Public message
unieważnienie postepowania cz. I i III — PZ.pdf pdf 68.18 2022-04-07 15:43:50 Public message
Informacja o wyborze oferty BO.2.2022 cz. II. IV. V PZ.pdf pdf 107.44 2022-04-13 15:28:36 Public message

Announcements

2022-04-13 15:28 Iwona Łopacińska INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w zakresie części:
Część II – dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Ameryki Południowej (Argentyny) -VLA- wraz z usługą wdrożenia do użytkowania.
Część IV– dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Afryki Południowej (RPA) -VLA- wraz z usługą wdrożenia do użytkowania.
Część V– dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Australii -VLA Oceania - wraz z usługą wdrożenia do użytkowania.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-07 15:43 Iwona Łopacińska ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ I i III

unieważnienie postep [...].pdf

2022-04-05 11:44 Iwona Łopacińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-05 09:30 Buyer message Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, ul Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129, ze zm.), informuje, że na realizację zamówienia podstawowego zamierza przeznaczyć kwotę - 37136159,37 zł brutto, w tym:
Część I - 7 427 231,87 słownie siedem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 87/100.
Część II - 7 427 231,87 słownie siedem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 87/100.
Część III - 7 427 231,87 słownie siedem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 87/100.
Część IV - 7 427 231,87 słownie siedem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 87/100.
Część V - 7 427 231,87 słownie siedem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 87/100.
2022-03-31 16:28 Iwona Łopacińska Wyjaśnienie 2 zmiana 3 SWZ oraz Załącznik nr 8 do SWZ PPU zmodyfikowany + protokół odbioru

wyjaśnienie 2 zmiana [...].pdf

PPU Załacznik nr 8 d [...].pdf

2022-03-23 17:03 Iwona Łopacińska Wyjaśnienie 1 zmiana 2 SWZ oraz Załącznik nr 8 do SWZ PPU zmodyfikowany

wyjaśnienie 1 zmiana [...].pdf

Załacznik nr 8 do SW [...].pdf

2022-03-08 14:06 Iwona Łopacińska Zmiana 1 SWZ

zmiana 1 swz pz .pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1021