Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.7.22 Świadczenie usługi sterylizacji wysokotemperaturowej narzędzi operacyjnych oraz sprzętu medycznego

Deadlines:
Published : 25-02-2022 11:21:00
Placing offers : 07-03-2022 10:00:00
Offers opening : 07-03-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.83 2022-02-25 11:21:00 Proceeding
SZP.251.7.22_SWZ.doc doc 212.5 2022-02-25 11:21:00 Proceeding
SZP.251.7.22_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 68 2022-02-25 11:21:00 Proceeding
SZP.251.7.22_Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz cenowy.xls xls 34 2022-02-25 11:21:00 Proceeding
SZP.251.7.22_Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 59.5 2022-02-25 11:21:00 Proceeding
SZP.251.7.22_Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o przynależności .doc doc 46 2022-02-25 11:21:00 Proceeding
SZP.251.7.22_Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz stacji paliw.doc doc 48 2022-02-25 11:21:00 Proceeding
SZP.251.7.22_Załącznik nr 5 do SWZ - Umowa (projekt).doc doc 111 2022-02-25 11:21:00 Proceeding
SZP.251.7.22_Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie do udostępnienia zas.doc doc 29 2022-02-25 11:21:00 Proceeding
SZP.251.7.22_Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 54 2022-02-25 11:21:00 Proceeding
SZP.251.7.22_Pytania i odpowiedzi nr 1.pdf pdf 678.03 2022-03-02 12:17:10 Public message
SZP.251.7.22_Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia po wyjaśnieniach.doc doc 63.5 2022-03-02 12:17:10 Public message
SZP.251.7.22_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 32.5 2022-03-07 12:23:13 Public message
Wynik.pdf pdf 382.45 2022-03-21 13:01:48 Public message

Announcements

2022-03-21 13:01 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam rozstrzygniecie postępowania pn. Świadczenie usługi sterylizacji wysokotemperaturowej narzędzi operacyjnych oraz sprzętu medycznego.

Z poważaniem
Joanna Błażej
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
tel. 56668 91 20

Wynik.pdf

2022-03-07 12:23 Joanna Błażej Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.
Z poważaniem Joanna Błażej
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
tel. 0 56 668 91 20

SZP.251.7.22_Informa [...].xls

2022-03-07 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1 027 471,46 zł gross
2022-03-02 12:17 Joanna Błażej Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam pytania i odpowiedzi do postępowania.
Z poważaniem
Joanna Błażej
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
tel. 56 668 91 20

SZP.251.7.22_Pytania [...].pdf

SZP.251.7.22_Załączn [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 713