Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 6/UTEL/DCZO/2022/P - Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do Internetu dla ,,Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 25-02-2022 08:46:00
Placing offers : 04-03-2022 10:00:00
Offers opening : 04-03-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu e-zamówienia.pdf pdf 76.67 2022-02-25 08:46:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1381.26 2022-02-25 08:46:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do OPZ - wykaz numerów telefonów.pdf pdf 761.11 2022-02-25 08:46:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.pdf pdf 916.35 2022-02-25 08:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 52.5 2022-02-25 08:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - formularz cenowy.xls xls 42.5 2022-02-25 08:46:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenia z art. 108 109 i 125 ustawy PZP - przesłanki wykluczenia z postępowania.doc doc 47 2022-02-25 08:46:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - grupa kapitałowa.doc doc 38 2022-02-25 08:46:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Zapisy konieczne do zamieszczenia w umowie.pdf pdf 774.51 2022-02-25 08:46:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - zobowiązanie do udostępniania zasobów.doc doc 39.5 2022-02-25 08:46:00 Proceeding
Wyjaśnienie nr 1 do SWZ.pdf pdf 1089.83 2022-03-01 13:05:47 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ do Wyjaśnienia nr 1.pdf pdf 915.56 2022-03-01 13:05:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1073.09 2022-03-04 11:41:07 Public message
Ogłoszenie o rezultacie postępowania.pdf pdf 1076.5 2022-03-08 13:04:17 Public message

Announcements

2022-03-08 13:04 Iga Dąbrowska Ogłoszenie o rezultacie postępowania

Ogłoszenie o rezulta [...].pdf

2022-03-04 11:41 Iga Dąbrowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-04 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 212.758,02 zł brutto
2022-03-01 13:05 Iga Dąbrowska Wyjaśnienie nr 1 do SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ do Wyjaśnienia nr 1

Wyjaśnienie nr 1 do [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 467