Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00067757/01 Remont pomieszczeń biurowych ( w budynku KPP Ciechanów ) dla potrzeb KWP zs. w Radomiu oraz BSWP w trybie zaprojektuj i wybuduj Nr wew. 3/22

Deadlines:
Published : 24-02-2022 16:23:00
Placing offers : 15-03-2022 11:00:00
Offers opening : 15-03-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia_27.21.docx docx 115.52 2022-02-24 16:23:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 150.86 2022-02-24 16:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_27.21.docx docx 31.27 2022-02-24 16:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2 -umowa.docx docx 72.91 2022-02-24 16:23:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu .docx docx 13.69 2022-02-24 16:23:00 Proceeding
Załącznik nr 4- oświadczenie o spełnianiu warunków.docx docx 14.33 2022-02-24 16:23:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ zobowiazanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 1916.71 2022-02-24 16:23:00 Proceeding
Załącznik nr 6 -Wykaz robót .docx docx 15.25 2022-02-24 16:23:00 Proceeding
Załącznik nr 7- Wykaz osób.docx docx 19.25 2022-02-24 16:23:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 1913.46 2022-02-24 16:23:00 Proceeding
Przedmiar (aktualny) branży elektrycznej - załacznik nr 10.pdf pdf 245.18 2022-02-24 16:23:00 Proceeding
2013.07.30 WYT nr 3 KGP-załącznik nr 12.pdf pdf 3544.96 2022-02-24 16:23:00 Proceeding
PFU Ciechanów ostateczny -załącznik nr 11.doc doc 110.5 2022-02-24 16:23:00 Proceeding
Przedmiary Ciechanów budowlana-załacznik nr 9.pdf pdf 247.74 2022-02-24 16:23:00 Proceeding
informacja.pdf pdf 59.61 2022-03-15 14:09:33 Public message
Informacja z otwarcia.docx docx 16.67 2022-03-15 14:09:33 Public message
Informacja o uniewaznieniu.docx docx 14.86 2022-03-15 15:02:54 Public message
uniewaznienie.pdf pdf 46.3 2022-03-15 15:02:54 Public message

Announcements

2022-03-15 15:02 Ewa Piasta - Grzegorczyk Witam
W załączeniu przekazuję informację o uniewaznieniu postępowania.

Z poważaniem
Ewa Piasta-Grzegorczyk

Informacja o uniewaz [...].docx

uniewaznienie.pdf

2022-03-15 14:09 Ewa Piasta - Grzegorczyk Witam
W załaczeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.

Z poważaniem

Ewa Piasta-Grzegorczyk

informacja.pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2022-03-15 11:00 Buyer message 249 622, 86 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 466