Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZ/02/2022/mG/EX Usługi eksperckie realizowane w projekcie „μGranty B+R dla przedsiębiorstw"

Areta Żygadłowska
Excento Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 24-02-2022 16:39:00
Placing offers : 16-03-2022 09:25:00
Offers opening : 16-03-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1798 2022-02-24 16:39:00 Proceeding
4 Załączniki 4a-d do zał nr 7 do SWZ.zip zip 268.45 2022-02-24 16:39:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_2022BZP 0006777201.pdf pdf 94.83 2022-02-24 16:39:00 Proceeding
Załączniki nr 1,2,3,4 do SWZ_edytowalne.docx docx 92.66 2022-02-24 16:39:00 Proceeding
0 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 388.98 2022-03-17 13:40:47 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty_PZ-02-2022-mG-EX.pdf pdf 535.32 2022-04-13 16:19:28 Public message

Announcements

2022-04-13 16:19 Areta Żygadłowska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-03-17 13:40 Areta Żygadłowska Informacja z otwarcia ofert.

0 Informacja z otwar [...].pdf

2022-03-16 09:25 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:
W części I: 48.000,00 zł brutto
W części II: 80.000,00 zł brutto
W części III: 48.000,00 zł brutto
2022-02-28 10:55 Areta Żygadłowska Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:
W części I: 48.000,00 zł brutto
W części II: 80.000,00 zł brutto
W części III: 48.000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 738