Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.10.2022.DR Doradztwo podatkowe, obejmujące doradztwo z zakresie bieżących rozliczeń podatku VAT Gminy – Miasto Płock oraz ocenę zasadności utworzenia grupy VAT przez jednostki organizacyjne Gminy – Miasto Płock.

Dominika Rucińska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 28-02-2022 09:17:00
Placing offers : 15-03-2022 10:00:00
Offers opening : 15-03-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział I Specyfykacja Warunków Zamówienia - Instrukcja dla wykonawcy.pdf pdf 485.3 2022-02-28 09:17:00 Proceeding
Dział II SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 70.87 2022-02-28 09:17:00 Proceeding
Dział III SWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 136.21 2022-02-28 09:17:00 Proceeding
załaczniki do SWZ w wersji edytowalnej.odt odt 25.05 2022-02-28 09:17:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 108.48 2022-02-28 09:17:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.68 2022-03-01 09:30:42 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 232.75 2022-03-01 09:30:42 Public message
zmienione Istotne postanowienia umowy 09.03.pdf pdf 137.67 2022-03-09 09:53:31 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 46.51 2022-03-09 09:53:31 Public message
zmiana SWZ, terminu składania ofert, warunków udziału D.R..pdf pdf 498.83 2022-03-09 09:53:31 Public message
Zmiana SWZ 3 D.R..pdf pdf 435.52 2022-03-11 14:31:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 358.52 2022-03-15 11:44:48 Public message
unieważnienie na stronę.pdf pdf 356.6 2022-03-24 14:59:30 Public message

Announcements

2022-03-24 14:59 Dominika Rucińska Zamawiający w załączeniu przesyła unieważnienie postępowania.

unieważnienie na str [...].pdf

2022-03-15 11:44 Dominika Rucińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-15 10:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r , poz. 1129 ze zm.) informuje, iż na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć:
- Zakres I - 70.000,00 zł brutto,
- Zakres II: Etap I - 40.000,00 zł brutto, Etap II (OPCJA) - 55.000,00 zł brutto.
2022-03-11 14:31 Dominika Rucińska Zamawiający w załączeniu przesyła zmianę SWZ.

Zmiana SWZ 3 D.R..pd [...].pdf

2022-03-09 09:53 Dominika Rucińska Zamawiający w załączeniu przesyła odpowiedzi na pytanie, zmianę SWZ.

zmienione Istotne po [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana SWZ, terminu [...].pdf

2022-03-01 09:30 Dominika Rucińska Zamawiający w załączeniu przesyła zmianę terminu składania ofert.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 429