Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.2022 „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCÓW ORAZ PIESZYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU DĘBICKIEGO W GMINACH DĘBICA I BRZOSTEK” : • CZ. 1 „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1298R NAGAWCZYNA-STASIÓWKA W KM 1+448 – 5+573 W MIEJSCOWOŚCI NAGAWCZYNA, STOBIERNA, STASIÓWKA I DĘBICA” CZ. 2 "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1317R KAMIENICA DOLNA - GRUDNA GÓRNA W KM 0+100 - 0+787 I 5+742 -10+981 I 11+036 - 11+187 ORAZ 11+485 - 12+040 W MIEJSCOWOŚCIACH KAMIENICA DOLNA, SIEDLISKA BOGUSZ, SMARŻOWA, GRUDNA DOLNA I GRUDNA GÓRNA WRAZ Z REMONTEM MOSTÓW W KM 7+188 I 7+884 ORAZ PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTÓW. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1318R BRZOSTEK - SIEDLISKA BOGUSZ - BUDOWA CHODNIKA W KM 3+864 - 3+915 W MIEJSCOWOŚCI SIEDLISKA BOGUSZ"

Deadlines:
Published : 23-02-2022 23:31:00
Placing offers : 18-03-2022 11:00:00
Offers opening : 18-03-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 162.93 2022-02-23 23:31:00 Proceeding
SWZ - Polski Ład.pdf pdf 495.06 2022-02-23 23:31:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 51945.01 2022-02-23 23:31:00 Proceeding
zal. nr 8 - PFU cz.2 -1317R.zip zip 23264.45 2022-03-01 11:50:13 Public message
zal. nr 10 - TER cz.2 - 1317R.zip zip 618.2 2022-03-01 11:50:13 Public message
Aktualizacja SWZ - Polski Ład - 08.03.2022r..pdf pdf 875.19 2022-03-08 11:54:38 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdf pdf 34.95 2022-03-08 11:54:38 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 2.pdf pdf 34.95 2022-03-14 07:31:33 Public message
zal. nr 6 - Projekt umowy popr. 15.03.2022.doc doc 265 2022-03-15 14:20:12 Public message
zal. nr 10 - TER cz.2 - 1317R popr. 15.03.2022.zip zip 619.99 2022-03-15 14:20:12 Public message
Promesa_wstepna_Polski Ład I.pdf pdf 561.91 2022-03-15 14:20:12 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ - ZP.271.1.2022 - 15.03.2022.pdf pdf 902.76 2022-03-15 14:20:12 Public message
Zestawienie ofert Polski Ład nabór I.pdf pdf 663.94 2022-03-18 11:51:08 Public message
Unieważnienie BZP.pdf pdf 62.49 2022-03-21 14:00:51 Public message

Announcements

2022-03-21 14:00 Wojciech Zboch Unieważnienie postępowania.

Unieważnienie BZP.pd [...].pdf

2022-03-18 11:51 Wojciech Zboch Zestawienie ofert

Zestawienie ofert Po [...].pdf

2022-03-18 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 14 500 000,00 zł
2022-03-15 14:20 Wojciech Zboch Wyjaśnienia treści SWZ
Poprawiony zał. nr 6 - Projekt umowy
Poprawiony zał. nr 10 - TER cz.2
Promesa wstępna Polski Ład nabór I

zal. nr 6 - Projekt [...].doc

zal. nr 10 - TER cz. [...].zip

Promesa_wstepna_Pols [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-03-14 07:31 Wojciech Zboch Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.
Ze względu na dużą ilość pytań przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.03.2022 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-03-08 11:54 Wojciech Zboch Zmiana terminu składania ofert do 16.03.2022r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Aktualizacja SWZ

Aktualizacja SWZ - P [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-03-01 11:50 Wojciech Zboch Poprawione pliki z załącznikami numer 8 i 10.

zal. nr 8 - PFU cz.2 [...].zip

zal. nr 10 - TER cz. [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2115