Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SK/GDS/1/2022 Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie wraz ze sprzątaniem terenu zewnętrznego - zamówienie obejmuje również sprzątanie sal wystawowych

Deadlines:
Published : 21-02-2022 13:24:00
Placing offers : 03-03-2022 11:00:00
Offers opening : 03-03-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_o_zamówieniu_PME.pdf pdf 114.23 2022-02-21 13:24:00 Proceeding
SWZ_sprzątanie_PME.pdf pdf 330.89 2022-02-21 13:24:00 Proceeding
SOPZ.pdf pdf 125.25 2022-02-21 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf pdf 150.71 2022-02-21 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2_Formularz ofertowy.docx docx 28.63 2022-02-21 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 oświadczenie o warunkach i wykluczeniu.docx docx 21.44 2022-02-21 13:24:00 Proceeding
załącznik nr 3.2 do SWZ oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 15.63 2022-02-21 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3.3 oświadczenie o aktualności.docx docx 20.82 2022-02-21 13:24:00 Proceeding
załącznik nr 3.4_wykaz_usług.docx docx 15.3 2022-02-21 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3.5_wzór_zobowiązania.docx docx 17.33 2022-02-21 13:24:00 Proceeding
wyjaśnienia_swz_23.02.22.pdf pdf 86.71 2022-02-23 15:35:57 Proceeding
ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_PME.pdf pdf 37.36 2022-02-28 12:24:25 Proceeding
zmiana_SWZ_28.02.2022.pdf pdf 69.37 2022-02-28 12:24:48 Proceeding
Załącznik nr 2_Formularz ofertowy_28.02.2022.docx docx 28.9 2022-02-28 12:24:55 Proceeding
informacja_z_otwarcia_ofert_PME_03032022.pdf pdf 94.99 2022-03-03 14:46:06 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert_PME_07032022_sprostowanie.pdf pdf 95.59 2022-03-07 10:47:56 Public message
informacja_o_wyborze_oferty_PME_15032022.pdf pdf 147.38 2022-03-15 14:46:55 Public message

Announcements

2022-03-15 14:46 Małgorzata Dołęgowska Szanowni Państwo,

Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert.

z poważaniem,
Martyna Dudzic-Bidzińska

informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-03-07 10:47 Małgorzata Dołęgowska Zamawiający w załączeniu zamieścił sprostowanie informacji z otwarcia ofert. Sprostowanie oznaczono kolorem.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-03-03 14:46 Małgorzata Dołęgowska Zamawiający w załączniku przedstawia informację z otwarcia ofert w dniu 3 marca 2022 r.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-03-03 11:00 Buyer message 485.000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 992