Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.TP.271.03.2022 „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. KASZTELAŃSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KIKÓŁ” W systemie zaprojektuj i wybuduj

Andrzej Sobociński
Gmina Kikół
Deadlines:
Published : 18-02-2022 15:03:00
Placing offers : 11-03-2022 10:00:00
Offers opening : 11-03-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 656.71 2022-02-18 15:03:00 Criterion
WZÓR UMOWA.pdf pdf 349.89 2022-02-18 15:03:00 Criterion
Załączniki do SWZ.zip zip 3662.01 2022-03-02 07:51:02 Criterion
SWZ po zmianie.pdf pdf 656.69 2022-03-02 10:20:56 Criterion
Odpowiedź.pdf pdf 99.05 2022-03-02 08:14:49 Public message
Odpowiedź II.pdf pdf 95.27 2022-03-02 08:43:54 Public message
Odpowiedź III.pdf pdf 162.66 2022-03-02 12:26:52 Public message
Odpowiedź IV.pdf pdf 98.44 2022-03-04 09:30:10 Public message
Odpowiedź V.pdf pdf 449.62 2022-03-08 09:18:59 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 159.94 2022-03-11 13:00:47 Public message
unieważnienie postępowania.pdf pdf 155.44 2022-03-16 10:21:58 Public message

Announcements

2022-03-16 10:21 Andrzej Sobociński unieważnienie postępowania

unieważnienie postęp [...].pdf

2022-03-11 13:00 Andrzej Sobociński informacja z otwarcia

informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-11 10:00 Buyer message kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 5000000,00
2022-03-08 09:18 Andrzej Sobociński Odpowiedzi na pytania

Odpowiedź V.pdf

2022-03-04 09:30 Andrzej Sobociński Odpowiedzi na pytania

Odpowiedź IV.pdf

2022-03-02 12:26 Andrzej Sobociński odpowiedź na pytanie

Odpowiedź III.pdf

2022-03-02 08:43 Andrzej Sobociński Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź II.pdf

2022-03-02 08:14 Andrzej Sobociński Odpowiedzi na pytania

Odpowiedź.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

SWZ.pdf

WZÓR UMOWA.pdf

Załączniki do SWZ.zi [...].zip

SWZ po zmianie.pdf

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1118