Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.6.22 Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych

Deadlines:
Published : 18-02-2022 11:11:00
Placing offers : 25-02-2022 10:00:00
Offers opening : 25-02-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.98 2022-02-18 11:11:00 Proceeding
251.6.22_Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 59.5 2022-02-18 11:11:00 Proceeding
251.6.22_Załącznik nr 3 do SWZ - Udostepnienie zasobów.docx docx 18.5 2022-02-18 11:11:00 Proceeding
251.6.22_Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 46.5 2022-02-18 11:11:00 Proceeding
251.6.22_Załącznik nr 5 do SWZ - Rodzaje odpadów.doc doc 41.5 2022-02-18 11:11:00 Proceeding
251.6.22_Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt umowy.docx docx 21.51 2022-02-18 11:11:00 Proceeding
251.6.22_SWZ.doc doc 149.5 2022-02-18 11:11:00 Proceeding
251.6.22_Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 22.86 2022-02-18 11:11:00 Proceeding
251.6.22_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 199.5 2022-02-22 13:09:32 Public message
251.6.22_Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt umowy po zmianie.docx docx 30.65 2022-02-22 13:09:32 Public message
SZP.251.6.22_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 29.5 2022-02-25 10:48:20 Public message
SZP.251.6.22_Wynik.doc doc 180.5 2022-02-28 13:28:23 Public message

Announcements

2022-02-28 13:28 Lucyna Gruszkowska Witam serdecznie,
W załączeniu przesyłam rozstrzygniecie postępowania na odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych - sprawa nr SZP.251.6.22.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska
tel. 56 668 9120

SZP.251.6.22_Wynik.d [...].doc

2022-02-25 10:48 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska
tel. 56 668 91 20

SZP.251.6.22_Informa [...].xls

2022-02-25 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 773 221,14 zł. gross na sfinansowanie przedmiotowego postępowania.
2022-02-22 13:09 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam pytania i odpowiedzi do postępowania oraz zmieniony wzór umowy, gdzie zmiany wynikły z udzielonych odpowiedzi.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

251.6.22_Pytania i o [...].doc

251.6.22_Załącznik n [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 361