Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przet-dost-1/2022 DOSTAWA POJAZDU: Samochodu osobowego do prowadzenia zajęć nauki jazdy na kat. B WEDŁUG WYZNACZONEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. Dla ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1

Deadlines:
Published : 17-02-2022 11:42:00
Placing offers : 23-02-2022 12:00:00
Offers opening : 23-02-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁ_O_ZAM_E_ZAM_PODPIS.pdf pdf 160.56 2022-02-17 11:42:00 Proceeding
SPEC_TECHN_SAM_PODPIS.pdf pdf 116.7 2022-02-17 11:42:00 Proceeding
SWZ_CAŁY_PODPIS.pdf pdf 2098.77 2022-02-17 11:42:00 Proceeding
SWZ_ZAŁ.doc doc 229.5 2022-02-17 11:42:00 Proceeding
OGŁ_O_ZAM_II.pdf pdf 179.26 2022-02-18 15:38:04 Public message
WYJ_DO_ZAM.pdf pdf 106.25 2022-02-18 15:38:04 Public message
ZAŁ_11A_DO_SWZ.pdf pdf 91.64 2022-02-18 15:38:04 Public message

Announcements

2022-02-18 15:38 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące zmian w powyższym postępowaniu.
Treść wyjaśnień w załącznikach.

OGŁ_O_ZAM_II.pdf

WYJ_DO_ZAM.pdf

ZAŁ_11A_DO_SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 344